Dotacje na innowacje

Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.Tytuł projektu: Zakup aplikacji B2B w celu automatyzacji procesów związanych ze składaniem oraz realizacją dostaw urządzeń telekomunikacyjnych i IT poprzez automatyzację.Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Priorytet 8: Społeczeństwo informacyjne – zwiększanie innowacyjności gospodarki

Działanie 8.2: Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B

Realizacja niniejszego projektu będzie polegała na nabyciu i wdrożeniu rozwiązania informatycznego celem integracji systemu informatycznego firmy Innergo Systems Sp. z o.o. z systemami informatycznymi kooperantów. System stanowiący przedmiot niniejszego projektu ma na celu umożliwienie automatycznej wymiany informacji pomiędzy systemami współpracujących przedsiębiorstw. Realizacja niniejszego projektu będzie polegała na opracowaniu i wdrożeniu rozwiązania informatycznego celem integracji systemu informatycznego Wnioskodawcy z systemami informatycznymi kooperantów w zakresie jednego procesu biznesowego, który składa się z postępowania handlowego, logistycznego oraz rozliczenia księgowego. W ramach projektu nabyte zostaną niezbędne środki trwałe, wartości niematerialne i prawne, które pozwolą na jego realizację.


Link do stron internetowcyh:

Oficjalny Portal Unii Europejskiej: www.europa.eu

Program Funduszy Europejskich Innowacyjna Gospodarka: www.parp.gov.pl

Ministerstwo Rozwoju Regionalnego: www.marr.pl

Osoba kontaktowa:

Mirosław Musiał

tel. +48 22 87 37 700

kom. 519 351 405

fax. +48 22 87 37 701

e-mail: miroslaw.musial@innergo.pl