Jak uzyskać wysoki wskaźnik retencji pracowników w 2017 r.?

Innergo partnerem one2tribe – spółki oferującej innowacyjne rozwiązanie motywacyjne.

Gamifikacja nie jest jedynie nowym pomysłem na zaangażowanie i motywowanie pracowników. Opiera się ona przede wszystkim na wiedzy o tym, jak zachowuje się człowiek, i co motywuje go do pracy. Gamifikacja w miejscu pracy zmienia sposób, w jaki pracownicy rozwiązują swoje typowe zadania i wypełniają codzienne obowiązki. Zarządzanie w ten sposób talentami i wydajnością pracowników, przekłada się bezpośrednio na wzrost ich samopoczucia i efektywności zawodowej.

Jak wynika z badań Workplace Research Foundation, firmy wykorzystujące rozwiązania gamifikacyjne w swoich organizacjach, zauważają 38%-owy wzrost produktywności pracowników, co przekłada się również na wzrost sprzedaży średnio o 50%. Korzystanie z platformy gamifikacyjnej i zamiana rutynowych zadań pracowników w ciekawe misje, konkursy i quizy przyniesie gwarantowany wzrost sprzedaży w firmie, a dodatkowo wpłynie pozytywnie na zaangażowanie pracowników i zmniejszy ich rotację.

Co to oznacza dla naszych klientów?

Zarządzanie zasobami ludzkimi przy pomocy rozwiązań takich jak WorkForce Management oraz systemów gamifikacyjnych pozwala na zwiększenie efektywności procesów dla każdej grupy pracowników o różnorodnym stażu pracy. Dzieję się tak poprzez wzmocnienie motywacji i zaangażowania oparte o psychologię behawioralną. Dostosowanie systemów celów oraz nagród do konkretnych odbiorców oraz pokrycie ich z celami strategicznymi dla organizacji pozwala na połączenie spójnego zarządzania na wszystkich szczeblach z jednoczesnym atrakcyjnym dla pracowników miejscem pracy.

Naszym klientom możemy zaoferować nowoczesne systemy do zarządzania CC ze wsparciem rozwiązań typu WorkForce Management oraz gamifikacji. Takie podejście w połączeniu daje doskonałe narzędzie dla firm poszukujących innowacyjnych systemów wspomagających rozwój organizacji z mocnym udziałem jej pracowników.

Możliwości wdrożenia

Rozwiązanie one2tribe działa jako licencjonowana aplikacja, w zależności od istniejących rozwiązań w organizacji istnieje możliwość jej integracji z obecnymi zasobami. Jest to unikalne na skalę światową rozwiązanie motywacyjne, oparte o psychologię behawioralną oraz wieloletnie doświadczenie zdobyte z social i gier komputerowych. Platforma motywacyjna one2tribe to coś więcej, niż tylko rozwiązanie gamifikacyjne. Jest to kompleksowe rozwiązanie, pozwalające na planowanie i realizację kampanii motywacyjnych realizujących konkretne cele organizacji, wzmacnianie zachowań i budowanie codziennych nawyków a także obsługę logistyki nagród realnych i wirtualnych. Platforma obsługuje pełny proces „natychmiastowego nagradzania” – rozpoczynający się od zdefiniowania celów organizacji, a kończący się nagrodą dostarczoną bezpośrednio na biurko pracownika. Producenci zauważają również potrzebę integracji systemów WFM i gamifikacji od podstaw, co w efekcie przyniesie jednorodne rozwiązania posiadające funkcje obu systemów.

 

 

20 marca 2017