Energetyka i usługi komunalne

Zapotrzebowanie na energię ciągle wzrasta, a usługi komunalne pomagają ludziom w zaspokajaniu ich podstawowych potrzeb. W związku z tym są to sektory szczególnie wymagające niezawodnych rozwiązań. Infrastruktura ma za zadanie utrzymanie solidnych i niezależnych od warunków kanałów do przesyłania kluczowych informacji na bardzo rozległym terenie, a to wszystko dzięki integracji i kooperacji wszystkich jej połączeń.

Posiadamy doświadczenie zarówno w budowaniu infrastruktury bezprzewodowej oraz mobilnej, które to w znaczny sposób ułatwiają oraz wspomagają działalność organizacji z sektora wymagającego także nadzwyczajnych zabezpieczeń. Znając specyfikę tych obszarów, jesteśmy w stanie zapewnić najwyższy stopień wykorzystania infrastruktury i systemów informatycznych.

Punkty dostępowe i przełączniki przemysłowe

Przedsiębiorstwa potrzebują jednolitej sieci komunikacyjnej, która będzie w stanie obsłużyć dalszy rozwój działalności, dzięki uniezależnieniu zasięgu sieci i usług od infrastruktury fizycznej, nawet w niekorzystnych warunkach środowiskowych.

Urządzenia klasy przemysłowej opracowane są z myślą o niezawodnym działaniu w środowiskach narażonych na niekorzystne warunki elektromagnetyczne i temperaturowe. Doskonale nadają się do zastosowań przemysłowych lub operatorskich, gdzie występują szersze zakresy temperatur pracy oraz surowsze wymagania dotyczące kompatybilności i odporności elektromagnetycznej, przy jednoczesnej potrzebie optymalnego dopasowania funkcji pod względem bezpieczeństwa, niezawodności, wydajności i łatwości zarządzania.

Dla obiektów energetycznych, systemów kontroli transportu i ruchu, zakładów przemysłowych, systemów monitoringu wideo i instalacji na zewnątrz budynków rekomendujemy zastosowanie punktów dostępowych oraz przełączników przemysłowych, które można zamontować na zewnątrz budynków, i które wytrzymają trudne warunki atmosferyczne, gdzie dzięki specjalnej konstrukcji poradzą sobie ze zbyt wysokimi lub niskimi temperaturami, wilgocią i opadami.

W szczególnie trudnych warunkach, takich jak zagrożenie wybuchu (np. przez środowisko pracy, w którym występują substancje chemiczne lub inne groźne środki), niekorzystna temperatura, szczególnie duże prawdopodobieństwo upadku i uszkodzenia ciała, można zastosować TELEFONIĘ EX, gdzie aparaty zostały przystosowane do ekstremalnych warunków, i są odporne na większość zdarzeń.

Systemy przyzywowe

Systemy przyzywowe umożliwiają szybką komunikację pomiędzy pracownikami i pozwalają uniknąć katastrofy w sytuacjach krytycznych, wyeliminować poważne straty w materiałach i maszynach, a także chronić życie i zdrowie ludzi. Rozwiązanie w dużym uproszczeniu polega na wysyłaniu alarmów z dowolnych systemów w zakładzie bezpośrednio na telefony pracowników. System automatycznej eskalacji alarmów daje pewność, że alarm dotrze do właściwej osoby w możliwie najkrótszym czasie oraz, że pracownik odczyta wezwanie, aby podjąć odpowiednie działania.

Rozległe zastosowanie jest możliwe dzięki integracji z systemami: linii produkcyjnych i automatyki przemysłowej, SCADA, ppoż, BMS (ogrzewanie, wentylacja, klimatyzacja), bazami danych, ERP, systemami dostępu, CCTV.

Jednym z kluczowych rozwiązań tego systemu jest zapewnienie ochrony i bezpieczeństwa pracownikom. Dzięki wbudowanym czujnikom upadku i bezruchu telefon chroni życie i zdrowie pracowników. W razie wypadku wysyła alarm oraz podaje ratownikom lokalizację zagrożonej osoby. Powiadomienie o zdarzeniu w formie wiadomości tekstowej, zawiera identyfikację wzywającego, rodzaj alarmu i dokładną lokalizację. Każdy ratownik musi potwierdzić wezwanie. Jeżeli go nie przyjmie lub nie odpowie, system automatycznie powiadomi kolejną osobę. Koordynację akcji ratunkowej zapewnia połączenie  wszystkich ratowników na jednym kanale, dzięki czemu mogą na bieżąco słuchać i informować się o postępach akcji. System rejestruje wszystkie zdarzenia: począwszy od wysłania alarmu, poprzez przyjęcie wezwania przez ratowników, aż do pełnego nagrania rozmów z telefonów podczas akcji ratunkowej.

Pozostałe funkcje:  

  • Monitorowanie procesów - nieprawidłowe zdarzenia są natychmiast przesyłane w formie wiadomości tekstowej do operatorów, niezależnie od miejsca, w którym obecnie się znajdują.
  • Alarmy techniczne - zapewniają natychmiastowe zgłoszenia awarii systemu, dzięki czemu możliwe jest podjęcie odpowiednich kroków zaradczych, celem uniknięcia potencjalnych problemów związanych z bezpieczeństwem oraz popsuciem maszyn.

Data Center

Dzięki inteligentnej analityce ogromnej ilości danych, firmy sektora energetycznego mają dostęp do informacji potrzebnych w efektywnym i wydajnym zarządzaniu. Dzięki nim podejmują szybkie i precyzyjne decyzje biznesowe, które znacząco przyczyniają się do poczynionych oszczędności i lepszemu zarządzaniu zasobami firmy.

Rozwiązania IT, które wspierają zarządzanie przepływem w sieci energetycznej oraz zapewniają komunikację z odbiorcami, bazują przede wszystkim na wydajnej infrastrukturze opartej na zasobach profesjonalnego data center.

Integrator ICT, opracowując dobrą strategię w zakresie przetwarzania danych i zapewnienia ich bezpiecznego przechowywania, ma na celu zwiększenie korzyści biznesowych i potencjału sprzedażowego. Oferujemy rozwiązania, które umożliwiają bezpieczne zarządzanie danymi oraz ich ochronę. Przede wszystkim skupiamy się na dopasowaniu usługi pod kątem wzrostu efektywności procesów biznesowych.

>> WIĘCEJ O ROZWIĄZANIACH DLA CENTRÓW DANYCH

>> WIĘCEJ O BUDOWIE CENTRUM DANYCH

Komunikacja z Klientem oraz zarządzanie agentami

Systemy Contact Center dają duże korzyści organizacjom, które obsługują wielu użytkowników, a tryb komunikowania się z nimi wymusza częste utrzymywanie kontaktu, bądź jego telefoniczne inicjowanie. Kluczową zaletą wykorzystywania rozwiązań Contact Center jest obsługa wielu Klientów, co ma ogromne znaczenie w przypadku dużej ilości odbiorców usług w sektorze energetycznym.  Integracja z aplikacjami i bazami danych pozwala na wysoką wydajność i wzrost jakości obsługi. Funkcje Contact Center, takie jak historia, rejestracja, integracja z CRM stwarzają nieograniczone możliwości analityki oraz lepszego zarządzania i optymalizacji obsługi Klienta.

>> WIĘCEJ O ROZWIĄZANIACH CONTACT CENTER

Workforce Management

Rozwiązania Workforce Management (WFM) umożliwiają organizacjom efektywne planowanie, prognozowanie oraz przydzielanie obowiązków pracownikom, aby jak najlepiej sprostać zróżnicowanemu natężeniu pracy w contact centers, back office i w oddziałach przedsiębiorstwa. WFM umożliwia pełny wgląd w zarządzanie pracą, osobami i procesami we wszystkich punktach obsługi klienta. To pełna kontrola i świadomość zjawisk zachodzących w call center oraz możliwość podejmowania świadomych decyzji w oparciu o dane i wiarygodne prognozy, a nie o przypuszczenia. Pozwala na oszczędności kosztów wynagrodzeń, dzięki optymalizacji harmonogramów pracy, zamian, przerw i urlopów.

>> WIĘCEJ O ROZWIĄZANIACH WORKFORCE MANAGEMENT (WFM)

>> UMÓW SIĘ NA PREZENTACJĘ

Wideokonferencje

Przemiana sposobu współpracy dzięki rozwiązaniom takim jak wideokonferencje, stwarza ogromne możliwości jej wykorzystania w każdej branży, a szczególnie takiej o wielu placówkach na terenie całego kraju i świata. Spotkania, szkolenia, konferencje, systemy e-learningu nie tracą na jakości komunikacji, a jednocześnie przynoszą dodatkowe oszczędności finansowe oraz czasowe.

W swojej ofercie posiadamy nowoczesne rozwiązania wideo, takie jak terminale biurkowe, wideotelefony oraz duże terminale z przeznaczeniem do sal konferencyjnych.  Dzięki nowoczesnym technologiom możliwe są połączenia z dowolnego urządzenia – także telefonu komórkowego, czy tabletu.

>> WIĘCEJ O WIDEOKONFERENCJACH