Średnie i duże przedsiębiorstwa

Dostarczamy rozwiązania dla średnich i dużych przedsiębiorstw, w sposób umożliwiający dalszą rozbudowę dla pełnego rozwoju ich możliwości. Rozumiemy różnorodność potrzeb firm o różnej wielkości i zdajemy sobie sprawę, że nie liczy się wyłącznie zapewnienie bieżącego funkcjonowania, ale przede wszystkim możliwości rozbudowy i przygotowania na to co przynosi szybko rozwijająca się technologia. Budując solidne fundamenty zapewniamy naszym Klientom przewagę konkurencyjną w dłuższej perspektywie.

Sieci bezprzewodowe
i przewodowe

Przedsiębiorstwa cenią szczególnie korzyści płynące z sieci przewodowej. Największą zaletą posiadania infrastruktury przewodowej, co w dzisiejszym mobilnym świecie wydaje się być szczególnie ważne, jest zapewniona kontrola. W przypadku, gdy użytkownik podłącza się do sieci korporacyjnej za pomocą fizycznego połączenia, firma ma pełną możliwość kontrolowania informacji przekazywanych online. Sieci przewodowe zapewniają również szybkość i niezawodność połączeń. Tą funkcjonalność doceniają przedsiębiorstwa, gdzie duże ilości danych są cały czas w przepływie.

Z drugiej strony wzrost mobilności pracowników i urządzeń, z których korzystają w czasie pracy, wymaga od przedsiębiorstwa elastyczności w zakresie dostępu do sieci firmowej. Zespoły pracujące nad jednym projektem, przemieszczające się po biurze najchętniej będą korzystać z dostępu do sieci bezprzewodowej, aby ich praca była bardziej efektywna, a okablowanie nie sprawiało trudności w swobodnym przemieszczaniu się.

Zarówno sieć przewodowa, jak i bezprzewodowa mają swoje korzyści doceniane przez przedsiębiorstwa. Kombinacja połączeń przewodowych i bezprzewodowych to rozwiązanie zaspokajające potrzeby mobilnych pracowników i zapewniające wszystkim bezpieczeństwo, niezawodność i wymogi kontroli.

Mieszane środowisko sieciowe nie oznacza problemów w zarządzaniu całą infrastrukturą. Wdrażamy rozwiązania, które pozwolą na zarządzanie siecią przewodową i bezprzewodową za pomocą jednej platformy.

>> WIĘCEJ O SIECIACH BEZPRZEWODOWYCH I PRZEWODOWYCH

Wideokonferencje

Systemy wideokonferencyjne dla przedsiębiorstw to przede wszystkim zwiększenie wydajności i efektywności pracowników w rozproszonej strukturze przedsiębiorstwa oraz zmniejszenie zależności od podróży służbowych. To z kolei wiąże się z oszczędnością czasu i kosztów przeznaczanych na podróżowanie w celach biznesowych.

Coraz więcej przedsiębiorstw decyduje się na wdrożenie komunikacji video w swoich firmach. Bazując na naszym doświadczeniu integratora ICT, pomagamy wybierać najlepsze rozwiązania, które wezmą pod uwagę potrzeby biznesowe, jak również środowisko techniczne przedsiębiorstwa. Wdrażając to rozwiązanie należy zwrócić szczególną uwagę na potrzeby sieci, wymagania techniczne oraz interoperacyjność z systemami partnerów i klientów.

Rosnąca liczba wdrożeń komunikacji video, a także zwiększenie mobilności przedsiębiorstw, skłania je do poszukiwania nowych sposób włączenia wideokonferencji do infrastruktury całej firmy. Dzięki temu pracownicy korzystający z urządzeń mobilnych, pracując zdalnie mają możliwość prowadzenia wideokonferencji nawet poza firmą, nie tracąc na jakości nagrania i możliwości udostępniania materiałów.

>> WIĘCEJ O WIDEOKONFERENCJACH

>> UMÓW SIĘ NA PREZENTACJĘ

Contact Center

Telefon, skrzynka mailowa, komunikatory i wideo to główne narzędzia łączące przedsiębiorstwo z klientami. Klienci zadając wszelkie pytania i zgłaszając problemy związane z produktem, bądź usługą, oczekują szybkiego rozwiązania sprawy. W związku z tym wraz z pojawianiem się nowych technologii komunikacyjnych, konieczna jest inwestycja przedsiębiorstw w poszerzanie swoich możliwości, szczególnie w zakresie obsługi klienta.

Dla klientów najważniejszy jest komfort związany z technologią. Niejednokrotnie są oni niezwykle biegli w użyciu nowych technologii i cenią ich funkcjonalność. W związku z tym, że zapewnienie kompleksowej obsługi klienta staje się częścią większej strategii Customer Experience, przedsiębiorstwa powinny kierować się preferencjami klientów, dotyczącymi sposobu interakcji z firmą.

Kluczem jest zidentyfikowanie potrzeb i wdrożenie innowacyjnych rozwiązań, co pozwoli jak najlepiej zaspokoić potrzeby różnych klientów, a przez to budować własną strategię Customer Experience.

>> WIĘCEJ O CONTACT CENTER

Workforce Management

Workforce Management (WFM) to rozwiązanie zapewniające optymalizację planu obowiązków personelu. W harmonogramowaniu pracy bierze pod uwagę stałe zadania podczas dnia pracy, otrzymywane połączenia, maile, ilość konwersacji na czacie, a także dostępność personelu, zwolnienia chorobowe, urlop, czy nawet spóźnienia. Odpowiednio skonfigurowane systemy WFM dokonują obliczeń same. W dynamicznym środowisku przedsiębiorstwa ważne jest, aby oprogramowanie od razu odpowiadało na codzienne zmiany.

Stosowanie narzędzia do zarządzania harmonogramem pracowników przekłada się na obniżenie kosztów i utrzymanie ich na jak najniższym poziomie. Oprócz optymalizacji zadań pracowników oraz obniżenia kosztów, zaletą WFM jest zapewnienie sprawniejszej, przez co lepszej obsługi klienta.

Workforce Management (WFM) daje możliwość dopasowania rozwiązania do potrzeb firmy ze względu na różnorodność modułów oferowanych przez producentów. Nasze wdrożenia obejmują pomoc w znalezieniu rozwiązania z zakresu WFM, które poprzez swoją funkcjonalność odpowie na potrzeby przedsiębiorstwa i zapewni komfort codziennej pracy.

>> WIĘCEJ O WORKFORCE MANAGEMENT (WFM)

Rozwiązania mobilne

Mobilność staje się priorytetem dla przedsiębiorstw, którym zależy na wprowadzeniu innowacyjności w struktury firmy i usprawnieniu efektywności operacyjnej. Pracownicy ze względu na charakter wykonywanych obowiązków coraz częściej i chętniej podróżują, bądź pracują zdalnie. W ich codziennej pracy niezbędne jest korzystanie z urządzeń mobilnych. Dotyczy to również pracowników stacjonarnych, których środowiska pracy coraz częściej zbudowane są z różnego rodzaju narzędzi mobilnych – laptopów, telefonów komórkowych, tabletów, drukarek itp.

Mobilność to nie tylko kwestia obejmująca zagadnienie pracowników mobilnych i urządzeń przenośnych, lecz odnosi się także do danych firmowych. Np. pracownik mobilnego przedsiębiorstwa ma możliwość przesyłania materiałów z komputera służbowego do chmury, a następnie ściągnięcia ich na własnego iPada, aby wykorzystać je podczas spotkania z klientem.

Pomimo wysokiej dostępności do zasobów korporacyjnych związanej z mobilnością, wdrożenie jest zupełnie bezpieczne. Obejmuje technologie zapewniające ochronę na najwyższym poziomie. Administratorzy działów IT mają możliwość zapobiegania utracie danych, ich wyciekowi, czy dostępowi osób niepowołanych poprzez uwierzytelnianie użytkowników.

Naszym klientom pomagamy we wdrożeniu mobilności do infrastruktury firmy, aby współpraca pomiędzy pracownikami i urządzeniami przebiegała sprawnie, a cała architektura systemu mobilnego była skalowalna i zintegrowana z istniejącymi systemami. Jako jedyna firma w Polsce posiadamy w swojej ofercie pełne wsparcie dla wdrożeń mobilności w przedsiębiorstwach, obejmujące serwis, programy zarządzania mobilnością MDM oraz finansowanie, które zapewnia dostęp do technologii przy jednoczesnym niewielkim obciążeniu finansowym.

>> WIĘCEJ O ROZWIĄZANIACH MOBILNYCH