Szpitale i Służba Zdrowia

Od wielu lat realizujemy różnego rodzaju wdrożenia dla szpitali, przychodni i sieci klinik. W tym czasie szczegółowo poznaliśmy typowe potrzeby komunikacyjne dla tej branży oraz specyfikę projektów prowadzonych w środowisku publicznej i prywatnej służby zdrowia. Przez ten czas stale rozwijaliśmy i dostosowywaliśmy portfolio rozwiązań, tak by móc kompleksowo wspierać klientów sektora medycznego w ich codziennej działalności.

Dzięki doświadczeniom zgromadzonym w tym okresie, jako integrator ICT jesteśmy w stanie nie tylko zaprojektować, wycenić i dostarczyć konkretne rozwiązania, ale również doradzić i zaplanować wykorzystanie poszczególnych systemów tak, aby zmaksymalizować ich efektywność dla każdego z klientów indywidualnie.

Komunikacja szpitalna

Na całościowy system komunikacji w jednostkach służby zdrowia składają się trzy główne elementy:

  • system telefonii stacjonarnej (centrala telefoniczna)
  • system telefonii mobilnej (np. DECT, IP DECT, Voice over WiFi lub GSM)
  • system przyzywowy (systemy TeleCare przyłóżkowe i oddziałowe)

Centrale telefoniczne

Centrale telefoniczne zwykle są podstawą komunikacji głosowej średnich i dużych jednostkach służby zdrowia. W ramach naszej działalności wdrażamy systemy oparte o technologie IP (VoIP), cyfrowe, analogowe jak również uwzględniające wszystkie wymienione technologie (centrale hybrydowe). Oferowane przez nas systemy umożliwiają również pełne zautomatyzowanie faksów (fax to email, email to fax), wdrożenie rozległej komunikacji wideo (wideotelefony, wideodomofony, transmisja z sal operacyjnych, wideokonferencje) czy choćby integrację z systemem szpitalnym w celu odznaczania i monitorowania zajętości łóżek.  

Dla wszystkich klientów, którzy posiadają infrastrukturę analogową możemy zaproponować łagodne przejście w stronę nowoczesnych technologii opartych o protokół IP (VoIP) bez gwałtownych zmian, ale poprzez etapową migrację. Ze względu na fakt, że do przejścia w całości na VoIP muszą być zapewnione takie elementy jak odpowiednie okablowanie, infrastruktura sieciowa czy aparaty IP wiemy, iż w środowisku szpitalnym nie jest to zawsze prosty proces. Wiedza poparta wcześniejszymi wdrożeniami i odpowiednie planowanie jest jednak gwarancją sukcesu, dlatego zachęcamy do kontaktu i skorzystania z naszych doświadczeń.

Systemy telefonii mobilnej

Wiemy, że lekarze i pielęgniarki są w ciągłym ruchu, a natychmiastowe zaalarmowanie, powiadomienie bądź przywołanie personelu medycznego jest często krytyczne dla zdrowia pacjentów. Zależnie od rodzaju placówki, posiadanej już infrastruktury czy nawet od typu oddziału proponujemy różne, odpowiednio dostosowane do potrzeb rozwiązania, które umożliwiają komunikację na telefonach przenośnych. Każda z możliwych do zastosowania technologii posiada inną charakterystykę dzięki czemu jesteśmy w stanie zaprojektować system najbardziej optymalny kosztowo i funkcjonalnie. Zależnie od przeznaczenia projektujemy z wykorzystaniem technologii DECT, VoWLAN (Voice over Wireless LAN/Wifi) lub w oparciu o GSM.

Niezależnie od tego którą z nich zastosujemy najbardziej istotne są funkcje, jakie nowe rozwiązanie będzie oferować. Poza standardową transmisją głosu istnieje możliwość integracji telefonów przenośnych z systemem przyzywowym, tak by wezwania wyświetlały się bezpośrednio na telefonie, przesyłania na aparat informacji o wszelkiego rodzaju alarmach jak również monitorowania gdzie w danym momencie przebywa konkretny pracownik placówki.     

Systemy przyzywowe

System przyzywowy jest standardowym elementem wyposażenia każdego nowoczesnego obiektu szpitalnego. Istnieje wiele produktów realizujących prostą komunikację typu sygnał-wezwanie jednak podczas codziennej eksploatacji ich użytkowanie może stwarzać dla personelu więcej problemów niż korzyści. Pielęgniarki czy lekarze pracujący w szpitalach wiedzą, jak stresujące mogą być nieustanne wezwania od pacjentów, ciągłe dzwonki czy alarmy świetlne.

Dotychczas stosowane systemy alarmowały o pojedynczym wezwaniu praktycznie cały personel na oddziale. Taka sytuacja wymaga nieustannego filtrowania informacji – „Czy jest to wezwanie jest dla mnie, czy dla koleżanki?” Nadmiar różnego typu alarmów jest niezwykle męczący - szczególnie pod koniec dyżuru. W takich warunkach łatwo można pominąć ważne wezwanie od którego zależy zdrowie czy życie pacjentów.

W Innergo pokazujemy klientom zupełnie nową jakość w zakresie systemów przyzywowych gdzie przy pomocy odpowiednich czujników, geolokacji i odpowiedniej logiki rozdysponowania informacji, poszczególne alarmy są wysyłane tylko do tej osoby lub grupy osób, która faktycznie ma i może w danym momencie zająć się obsługą zgłoszenia. Najwięcej ułatwień jesteśmy w stanie uzyskać gdy zdecydujemy się na odpowiednią integrację systemu przyzywowego z innymi elementami infrastruktury komunikacyjnej. Dodatkowo gwarantujemy, że wszystkie wezwania są rejestrowane: kto, kiedy i gdzie aktywował wezwanie, jak również kto i w jakim czasie udzielił pomocy. Dzięki temu zarządzający placówką mogą lepiej zarządzać personelem czy dysponować odpowiednimi danymi w przypadku ewentualnych roszczeń.