Między młotem, a kowadłem, czyli jak skutecznie zarządzać pracą Contact Center.

Materiał powarsztatowy: Inteligentne zarządzanie personelem w Contact Center.

Praca managerów w Contact Center jest pełna codziennych wyzwań. Z początkiem grudnia 2017 roku, podczas seminarium "Inteligentne zarządzanie personelem w Contact Center", zadaliśmy pytanie grupie ponad 30 przedstawicieli szczebla kierowniczego z branży Contact Center – z jakimi wyzwaniami lub problemami zmagasz się w zakresie harmonogramowania pracy zespołu oraz motywacji pracowników?

Uzyskane odpowiedzi stanowiły dla nas podstawę do stworzenia materiału, który jest zbiorem pomysłów i rozwiązań dla najczęściej napotykanych wyzwań i problemów kadry zarządzającej w Contact Center.

Z artykułu dowiesz się m.in.:

  • jak znacząco skrócić proces grafikowania agentów, uwzględniając zasoby, potrzeby biznesowe i potrzeby pracowników oraz zachowując zgodność z przepisami prawnymi
  • jak skutecznie wykonywać prognozy, aby maksymalnie optymalizować koszty biznesowe
  • jak radzić sobie z nagłymi absencjami pracowników
  • jak motywować pracowników i zwiększać ich zaangażowanie (zarówno w zakresie bieżących zadań, jak i motywowania długookresowego)
  • jak personalizować metody motywacyjne dla pracowników z różnym stażem i o różnym poziomie kompetencji

 

>> PRZEJDŹ DO PEŁNEGO ARTYKUŁU

 

5 lutego 2018