Wdrożenie infrastruktury IT dla Centrum Zdrowia Dziecka

18 grudnia 2015 r. w Instytucie „Pomnik-Centrum Zdrowia Dziecka” odbyła się konferencja podsumowująca projekt "Naukowe Centrum Danych Pediatrycznych"...

18 grudnia br. w Instytucie „Pomnik-Centrum Zdrowia Dziecka” odbyła się konferencja podsumowująca realizację dwóch projektów:
1.    Naukowe Centrum Danych Pediatrycznych.
2.    Rozbudowa i Przebudowa Kliniki Anestezjologii i Intensywnej Terapii w Instytucie "Pomnik-Centrum Zdrowia Dziecka" (Blok Operacyjny, OIT I, OIT II, OIT III) oraz budowę lądowiska dla śmigłowców.

Naszym zadaniem było dostarczenie i konfiguracja w okresie dwóch miesięcy infrastruktury aktywnej złożonej z przełączników sieciowych, przełączników rdzeniowych, kontrolerów WiFi, punktów dostępowych oraz patchcordów światłowodowych. Dla potrzeb tego wdrożenia zostały wybrane urządzenia wiodącego producenta, firmy Hewlett-Packard. Najnowsze technologie i urządzenia HP pozwoliły na spełnienie wymagań takich jak: wysokie bezpieczeństwo sieci, wydajność oraz niezawodność działania.

Jest to część bardzo złożonego projektu: „Naukowe Centrum Danych Pediatrycznych” część platformy wspierającej rozwój działalności badawczo-rozwojowej Instytutu „Pomnik-Centrum Zdrowia Dziecka”. Realizacja Projektu pozwoli na unowocześnienie istniejącej infrastruktury IT, zaczynając od modernizacji systemu HIS integrującego dane szpitalne, a także umożliwi wdrożenie nowoczesnej infrastruktury sieciowej i serwerowej oraz rozbudowę baz danych będących fundamentem prac naukowych.

>> WIĘCEJ