Zakończyliśmy wdrożenie dla Biblioteki Narodowej

6 października 2015 r. oficjalnie zakończyliśmy kompleksowe wdrożenie w Bibliotece Narodowej...

Biblioteka Narodowa, podległa Ministerstwu Kultury i Dziedzictwa Narodowego, jest centralną biblioteką państwa i jedną z najważniejszych narodowych instytucji kultury. Działa na podstawie art. 16 ust. 4 Ustawy o bibliotekach i Statutu Biblioteki Narodowej. Wypełniając zadania dużej biblioteki naukowej o profilu humanistycznym, pozostaje zarazem głównym archiwum piśmiennictwa narodowego i krajowym ośrodkiem informacji bibliograficznej o książce, znaczącą placówką naukową, a także ważnym ośrodkiem metodycznym dla innych bibliotek w Polsce.

6.10.2015 r. zakończyliśmy kompleksowe wdrożenie w Bibliotece Narodowej, w ramach zadania pn. „Dostosowanie powierzchni Biblioteki Narodowej do cyfrowego modelu pracy - modernizacja sieci logicznej i elektrycznej” dofinansowanego z dotacji celowej Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego na rok 2015.

Przedmiotem zamówienia był projekt oraz wykonie robót budowlanych i instalacyjnych:

  • wymiany, rozbudowy wraz z infrastrukturą: sieci logicznej, instalacji elektrycznych gniazd ogólnych 230V i gniazd zasileń komputerowych DATA,
  • wymiany istniejącej instalacji telefonicznej na instalację IP wraz montażem i oprogramowaniem nowych aparatów telefonicznych,
  • montażu, podłączeniu i uruchomieniu centralnego UPS-a wraz z instalacją odbioru mocy - zintegrowanego i kompatybilnego z istniejącymi systemami sterującymi i zarządzającymi infrastrukturą teletechniczną w zakresie sieci LAN, WLAN oraz IP.

W kolejnym etapie informatyzacji dokonaliśmy m.in. wymiany okablowania, oraz migrację do OpenTouch - konwergentna platforma multimedialnej komunikacji, która umożliwia firmom migrację z tradycyjnej komunikacji biznesowej do interaktywnej konwersacji z wykorzystaniem różnych mediów, urządzeń, niezależnie od miejsca i czasu.