Device Enrollment Program (DEP)

Device Enrollment Program wraz z Volume Purchase Program wchodzi w skład Apple Deployment Programs, tworząc kompleksowe wsparcie wdrożenia nowych urządzeń i aplikacji w zasoby biznesowe przedsiębiorstwa.

Device Enrollment Program (DEP) zapewnia szybki i uproszczony sposób aktywacji urządzeń iOS oraz Mac zakupionych zarówno od samego producenta, jak i od autoryzowanych sprzedawców i integratorów systemów Apple. Administratorzy IT po połączeniu Device Enrollment Program z rozwiązaniem do zarządzania mobilnością przedsiębiorstwa (MDM/ EMM), mogą zdalnie przydzielać określone urządzenia do danych serwerów MDM/ EMM. Dzięki temu urządzenia automatycznie zapisują się w systemie do zarządzania mobilnością (MDM/ EMM), bez konieczności wcześniejszej manualnej konfiguracji każdego z urządzeń przez administratora IT.

Z pomocą Device Enrollment Program, użytkownik końcowy jest w stanie w ciągu minuty samodzielnie przygotować urządzenie do pracy, dzięki czemu tuż po uruchomieniu, jest gotowe do użycia! Posiada skonfigurowane określone ustawienia i aplikacje, wgrane dokumenty, a także ustawione ewentualne ograniczenia.

Program kładzie nacisk na zwiększone bezpieczeństwo, dzięki rozszerzonym możliwościom zarządzania urządzeniami w trybie nadzorowanym (tryb supervised), który również uruchamia się zdalnie na poszczególnych urządzeniach.

Cechy programu i korzyści z niego płynące

  • Automatyczne włączanie urządzeń do systemu zarządzania mobilnością przedsiębiorstwa MDM/ EMM to pewność, że są one skonfigurowane w sposób zgodny z założeniami i wymaganiami firmy. Device Enrollment Program daje gwarancję, że wszyscy użytkownicy posiadają na swoich urządzeniach narzędzia niezbędne do wykonywania pracy. Automatyzacja tych procesów to jednocześnie minimalizacja kosztów, wynikających z błędu człowieka w konfiguracji dużych ilości urządzeń.
  • Device Enrollment Program umożliwia zdalny nadzór, dostosowując urządzenia do potrzeb i wymogów przedsiębiorstwa. Istnieje możliwość wdrożenia dodatkowych ograniczeń, a także filtrowania treści internetowych, mając na uwadze bezpieczeństwo danych firmowych.
  • Dzięki zdalnej konfiguracji, administratorzy IT są w stanie przeprowadzić wdrożenie dużej ilości urządzeń w krótkim czasie. Aktualizacje urządzeń także przeprowadzane są zdalnie, co znacząco wpływa na oszczędność czasu pracy działu IT, jak również użytkowników końcowych.
  • Poprzez Device Enrollment Program można dokonać usprawnień w Asystencie Konfiguracji, z góry ustalając, które etapy aktywacji użytkownik końcowy może pominąć lub które z nich będą automatycznie wypełniane. Takie działania ułatwiają użytkownikowi końcowemu szybkie przejście przez proces aktywacji w czasie pierwszego uruchomienia urządzenia.
  • Apple Deployment Programs dostępne są w wielu krajach, w tym również w Polsce, dzięki temu platformy Device Enrollment Program oraz Volume Purchase Program można obsługiwać w języku polskim. Dostępne dokumentacje techniczne i instrukcje pomocy dostępne są głównie w języku angielskim. Przedsiębiorstwa z wdrożonym Device Enrollment Program mogą również skorzystać z wiedzy i doświadczenia autoryzowanych sprzedawców i integratorów Apple (Innergo DEP Reseller ID: AA53C0).

Wymagania techniczne

Do Device Enrollment Program można zapisać wszystkie urządzenia iOS z oprogramowaniem iOS 7 lub nowszym oraz wszystkie komputery Mac z oprogramowaniem OS X v10.9 lub nowszym, które zostały zakupione po 1 marca 2011 roku w autoryzowanym punkcie sprzedaży Apple. Aby korzystać z Device Enrollment Program, należy utworzyć nowe konto dla programu. Jeżeli korzystamy już z jednego z rozwiązań Apple Deployment Programs możemy wykorzystać istniejące już konto. Do konfiguracji swojego konta na platformie internetowej dla Apple Deployment Programs, konieczna jest przeglądarka: Safari 6.0.3 lub nowsza, Internet Explorer 9.0.8 lub nowsza, Google Chrome 27.0.1. lub nowsza.

Zarządzanie zamówieniami, dostawcami i administratorami

Device Enrollment Program może posłużyć do wyświetlania szczegółów zamówień, które zostały złożone u autoryzowanych sprzedawców urządzeń Apple. Należy przekazać numer ID klienta w Device Enrollment Program do wybranego autoryzowanego sprzedawcy Apple, zaś numer ID sprzedawcy dodać do listy dostawców na platformie Device Enrollment Program.

Mailowe komunikaty związane ze statusem zamówienia nowych urządzeń, ich zgłoszeniem do programu, czy oczekiwaniem na zatwierdzenie, systematyzują informacje niezbędne w procesie zakupowym przedsiębiorstwa i w systemie zarządzania mobilnością firmy. Potwierdzenie zamówienia u autoryzowanego sprzedawcy, który znajduje się wśród dostawców na liście Device Enrollment Program, powoduje, że klient otrzymuje maila z informacją o zgłoszeniu urządzeń do rejestracji w Device Enrollment Program.

Do programu można dodawać nowe konta administratorów i edytować je w dowolnym momencie, w zależności od ich aktualnych obowiązków. Poszczególne konta administratorów mogą posiadać również funkcję kreowania i zarządzania kontami innych administratorów.

Zarządzanie serwerami systemów Mobile Device Management (MDM)/ Enterprise Mobile Management (EMM)

Przed rozpoczęciem zapisywania nowych urządzeń w systemie, należy utworzyć co najmniej jeden serwer rozwiązania MDM, do którego przypisywane będą urządzenia. Przy dodawaniu nowych serwerów MDM ważne jest bezpieczeństwo zasobów firmy, dlatego każdy z dodanych serwerów musi przejść dwuetapowy proces weryfikacji. Każdemu nowemu serwerowi MDM należy nadać unikalną nazwę. Nie jest konieczne, aby ich nazwy zawierały domenę, wystarczy krótka nazwa, na przykład budynku lub działu. Ważne jest, aby nazwy serwerów MDM nie powtarzały się.

W przypadku konieczności wprowadzenia zmiany na serwerze MDM, administratorzy mogą w łatwy sposób dokonać edycji serwerów za pomocą platformy Device Enrollment Program.

Jeśli konieczne jest usunięcie serwera MDM, wtedy przypisane do niego urządzenia mogą być przeniesione na inny serwer lub razem z nim usunięte z programu. Urządzenia przypisane do serwera, który przechodzi w tryb offline, są zarządzane według ostatniej zapamiętanej przez niego konfiguracji, do czasu, aż zostaną przypisane do innego serwera.

Zarządzanie przypisywaniem urządzeń

Zapisywanie nowych urządzeń w systemie do zarządzania mobilnością przedsiębiorstwa MDM/ EMM jest możliwe po wcześniejszym przekazaniu swojego numeru ID Device Enrollment Program do wybranego autoryzowanego sprzedawcy, a także dodaniu numeru ID Device Enrollment Program sprzedawcy do listy dostawców, znajdującej się na platformie Device Enrollment Program.

Zaraz po złożeniu zamówienia można przypisać zakupione urządzenia do wybranych serwerów MDM, wykorzystując jedynie numer zamówienia. Do systemu MDM można przypisać wszystkie zamówione urządzenia lub określoną ich ilość. W tym celu można posłużyć się numerami seryjnymi urządzenia albo numerem zamówienia. Można także wgrać plik CSV, w którym zostały wyszczególnione numery seryjne zamówionych urządzeń, które mają zostać przypisane do określonego serwera MDM.

Przypisywanie urządzeń do danych serwerów nie jest nieodwracalne. Istnieje możliwość ponownego przypisania określonego urządzenia do nowego serwera MDM. Takie działanie nie jest czasochłonne ponieważ urządzenie nadal znajduje się w programie, w związku z tym zostaje szybko skojarzone z nowym serwerem.

W przypadku, kiedy urządzenie zostaje skradzione lub zniszczone, z łatwością można usunąć je z programu Device Enrollment Program. Usunięcia należy dokonać również w przypadku sprzedaży. Jeśli urządzenie przypisane do jednego z serwerów MDM jest serwisowane, urządzenie zastępcze zostaje automatycznie przypisane do tego samego serwera MDM.

Device Enrollment Program zbiera wszystkie potrzebne informacje związane z rejestracją urządzeń, jak: numery zamówień, dokładne daty rejestracji i usuwanie urządzeń z programu, a także osoby, które zarządzały tymi zmianami, nazwy serwerów MDM, do których urządzenia były lub są przypisane oraz całkowitą liczbę urządzeń na serwerze i w programie Device Enrollment Program.