Platforma motywacyjna One2Tribe

Motywowanie pracowników z One2Tribe

Przedsiębiorstwa coraz częściej zauważają potrzebę motywowania swoich pracowników. Jest to odpowiedź na niskie zaangażowanie zespołu i wzrost rotacji kadry, wywołane przez niski poziom złożoności zadań, brak możliwości decydowania o sposobach wykonywanej pracy oraz jej rutynowy charakter. Wdrożenie działań zwiększających motywację pracowników podnosi poziom zadowolenia z pracy, przez co wpływa na zmniejszenie rotacji, a także sprzyja wzrostowi wyników sprzedażowych i poprawia jakość obsługi klientów firmy.

Jak motywować pracowników?

Kluczem jest wdrożenie programu motywacyjnego. Platforma motywacyjna Tribeware firmy one2tribe posiada mechanizmy nagród oraz realizacji celów biznesowych, które zamienione są̨ w ciekawe misje, quizy oraz wyzwania. Rutynowe obowiązki stają się̨ angażującym doświadczeniem, przynoszącym wartość́ zarówno firmie, jak i jej pracownikom.

Platforma motywacyjna umożliwia zaangażowanie pracowników w codzienne obowiązki tak, aby osiągali cele sprzedażowe w ciekawy i efektywny sposób, niezależnie od charakteru danego celu. Motywowanie pracowników oprócz wzrostu sprzedaży, wpływa na szybsze realizowanie celów, poprawę atmosfery w zespole, zmniejszenie rotacji, zwiększenie zaangażowania, efektywności i transferu wiedzy.

Tribeware jest elementem środowiska pracy zespołu. Opiera się na gamifikacji, dzięki której pracownicy rozwiązują swoje typowe zadania i wypełniają codzienne obowiązki w interesujący i bardziej angażujący dla nich sposób. Pracownik otrzymuje informacje o misjach do wykonania w danym dniu. Misje składają się z zadań: quizów, testów, scenariuszy, zagadek z zakresu obowiązków, bądź wiedzy produktowej. Realizacja poszczególnych misji jest nagradzana punktami i wirtualną walutą na indywidualnym koncie pracownika. Zaliczenie realizacji misji, w zależności od konfiguracji, odbywa się automatycznie lub przez przełożonego. Zdobyte punkty mają wpływ na pozycję użytkownika w rankingach i ligach, za co może być dodatkowo nagradzany.

Od czego zacząć motywowanie pracowników?

Cele w biznesie funkcjonują od zawsze i działają w złożonym środowisku, w którym jeden cel oddziałuje na szereg innych. Każdy z nich powinien odwoływać się do misji oraz wizji firmy. Z jednej strony powinien odpowiadać na realne potrzeby przedsiębiorstwa, z drugiej - uwzględniać również zespół oraz zasoby potrzebne do realizacji tego celu.

Nieukierunkowane i niezaplanowane działania mogą prowadzić do dezorganizacji, a zatem nie będą przynosić zamierzonych efektów. Wyznaczenie celów powinno odbyć się jeszcze przed rozpoczęciem wdrożenia działań motywacyjnych, ponieważ to cel wskazuje kierunek dla wszystkich kluczowych działań w firmie. To pozwala zweryfikować, czy podejmowane działania przyniosą oczekiwane efekty firmie. Wyznaczenie celu wpływa także na aspekt motywacyjny zespołu, który widzi sens podejmowanych działań. Odpowiednio sprecyzowany cel stanowi narzędzie, oceniające postępy w ramach podjętych działań, ich efektywność i stopień realizacji.

Ustalenie smart celów i określenie Kluczowych Wskaźników Efektywności – KPI

Smart cele to tzw. małe cele, które po zrealizowaniu składają się wspólnie na cel nadrzędny – biznesowy. Cele należy dzielić na mniejsze – najlepiej o narastającej trudności, aby utrzymać zaangażowanie pracowników. Wszystko to powinno być dostosowane do poziomu pracownika, aby uniknąć sytuacji, w której zadanie wywołuje u niego znudzenie lub frustrację.

Pomiar i analiza działalności organizacji oraz jej wyników jest niezbędnym elementem sprawnego zarzadzania, także w obszarze motywacji zespołu. Niezbędne jest zatem określenie Kluczowych Wskaźników Efektywności (ang. Key Performance Indicators – w skrócie KPI). Korzystając z platformy motywacyjnej, można zmierzyć efektywność budżetu wydanego na motywację (Performance Management) oraz uzyskać wiedzę na temat efektywności jego wydania w podziale na konkretne cele biznesowe.

Określenie celów codziennych i nawyków

Świadomość potrzebnego czasu do osiągnięcia długoterminowych celów, nie chroni przed spadkiem motywacji do osiągnięcia ich. W rezultacie takie cele są zazwyczaj porzucane po krótkim czasie. Taki scenariusz jest niestety dobrze znany w wielu organizacjach, które przez to podejście tracą kluczowych klientów. Platforma motywacyjna wychodzi naprzeciw oczekiwaniom każdej organizacji – pozwala managerom zdefiniować zarówno długoterminowe cele dla każdego pracownika, jak i codzienne wyzwania i działania. Staje się zatem zautomatyzowanym coachem dla dużej ilości pracowników.

Managerowie i Team Liderzy poszukują sposobu na automatyczne przypisywanie codziennych zadań do każdego pracownika, rozliczenie wykonania obowiązków i możliwości pochwalenia, czy wynagrodzenia za ich realizację. Automatyzacja weryfikacji postępów prac, opracowywanie i dopasowywanie listy działań na bieżąco, a także nagradzanie za prawidłowo wykonane działania – to właśnie podstawy funkcjonowania platformy motywacyjnej Tribeware. Platforma daje możliwość określenia celów długoterminowych dla każdego z pracowników i opracowania listy codziennych zadań do zrealizowania.

Wybór motywatorów

Skuteczne motywowanie pracowników opiera się na wiedzy, jakie czynniki motywują ich do działania. Zwykle jest to sprawa indywidualna, a więc każdy pracownik potrzebuje dopasowanego do siebie systemu motywacyjnego. Dostosowanie rozwiązań motywacyjnych do indywidualnych potrzeb pracowników staje się kluczowe, a wręcz decydujące o skuteczności danego świadczenia. Badania pokazują, że efektywna motywacja musi opierać się na indywidualnym podejściu do oczekiwań poszczególnych pracowników. To uruchamia mechanizm, który wykształca u pracownika zdolność naturalnego motywowania.

Naprzeciw tym wyzwaniom wychodzą rozwiązania, pozwalające zatrudnionemu samodzielnie decydować o nagrodzie czy prezencie, który otrzyma. Stąd rosnąca popularność platform do zarządzania świadczeniami pozapłacowymi, które pozwalają pracownikom samodzielnie, w ramach określonego przez pracodawcę limitu, dokonywać wyboru interesujących go świadczeń. Dlatego poprzez platformę określa się pulę nagród, z której pracownik sam wybiera odpowiadającą mu wygraną, po zrealizowanych w terminie zadaniach. To sprawia, że zespół zaczyna wydajniej pracować i z zadowoleniem przychodzi do pracy.

Monitorowanie i analiza wykonania

Najpopularniejszą metodą monitorowania osiągnięć pracowników jest okresowa ocena pracownicza, która może przybierać formę oceny rocznej, kwartalnej, podsumowania po zrealizowanym projekcie. Niestety te formy okazują się być niewystarczającą informacją zwrotną w codziennej pracy. Skuteczne budowanie motywacji pracownika wymaga systematyczności. Codzienna praca nad drobnymi umiejętnościami, podejmowanie nowych wyzwań i realizowanie małych celów prowadzą do osiągnięcia głównego celu biznesowego.

Udzielenie regularnych informacji zwrotnych i systematyczne nagradzanie pracowników jest możliwe przy użyciu skutecznego systemu. Dzięki niemu Managerowie oraz Team Liderzy mogą poświęcić swój czas na realizację kluczowych działań firmy. Platforma motywacyjna posiada wbudowane zaawansowane narzędzia analityczne, które w czasie rzeczywistym informują o postępach danego zespołu i poszczególnych pracowników. System sam monitoruje i automatycznie reaguje na działania pracownika, nagradzając go za jego codzienne osiągnięcia.

Platforma motywacyjna posiada rozwiązanie analityczne, które w bardzo przejrzysty, czytelny, graficzny sposób przedstawia, na jakim etapie realizacji projektu lub celu długoterminowego znajduje się aktualnie zespół. Te predefiniowane raporty przedstawiają realizację zadań i celów, aby być na bieżąco z rosnącymi wynikami sprzedaży, transferem wiedzy w zespole, reakcją na wprowadzenia nowego produktu.

Korzystanie z Social Learningu

Social Learning to utrzymujący się trend w edukacji, który w Polsce stosowany jest od kilku lat. Zyskał on uznanie w szeroko pojętym biznesie i odgrywa ważną rolę w systemach motywacyjnych, ponieważ jest wykorzystywany do wzajemnego motywowania pracowników danej firmy poprzez uczenie się od innych. Platforma motywacyjna udostępnia taką możliwość poprzez komunikację, podobną do komunikacji w mediach społecznościowych, współpracę napędzającą do realizowania wspólnych celów, obserwowanie konkurencji w celu porównania z innymi.

Te możliwości sprawiają, że pracownicy angażują się we wspólne działania, wzajemnie motywują, wspólnie monitorują konkurencję, wymieniają się informacjami, a poprzez wzbudzenie potrzeby odkrywania nowości podejmują wyzwania, dzięki którym osiągają sukces.

Na podstawie badania przeprowadzonego przez one2tribe w grudniu 2016 roku wśród klientów, korzystających z Platformy Motywacyjnej.

Korzyści z zastosowania Platformy Motywacyjnej one2tribe

Dla pracowników:

 • Posiadanie osobistego trenera, który motywuje do pracy
 • Natychmiastowa informacja zwrotna o postępach w pracy
 • Możliwość uczenia się od innych
 • Ciągły przepływ informacji
 • Motywujące poczucie nadciągającego sukcesu

Dla Managerów i Project Liderów:

 • Efektywne narzędzie do wyznaczania i realizacji celów
 • Informacja o postępach pracowników
 • Szybka komunikacja z pracownikami, przekazywanie informacji o nowych produktach, promocjach
 • Edukacja zespołu poprzez pracę
 • Doskonale dobrane mechanizmy angażowania

Dla firmy:

 • Zwiększenie przychodów
 • Zwiększenie aktywności i zaangażowania pracowników
 • Możliwość uruchomienia platformy w jeden dzień
 • Merytoryczne wsparcie psychologa
 • Dostarczenie wiedzy niezbędnej do efektywnego działania programu motywacyjnego
 • Realizacja celów biznesowych
 • Pozapłacowe wyróżnienia osiągnięć pracowników

Wdrożenie Platformy Motywacyjnej Tribeware firmy one2tribe

System motywacyjny Tribeware jest dostępny zarówno jako aplikacja oraz strona www, co umożliwia wybór formy komunikacji. Prezentacja oczekiwań pracodawcy jest przekształcana w nieinwazyjne konkursy, quizy, misje, zagadki, rankingi, testy, scenariusze, konkursy ilościowe, co pozwala wzbudzić w pracownikach ciekawość i chęć do działania. Za zrealizowane zadania pracownicy otrzymują nagrody. Możliwe jest wirtualne nagradzanie z wykorzystaniem punktów, poziomów, rankingów oraz realne nagradzanie, jak na przykład wymiana punktów na nagrody rzeczowe wybierane z określonej puli nagród. Udział pracowników w systemie gamifikacyjnym jest dobrowolny, począwszy od zalogowania, poprzez udział w poszczególnych zadaniach, aż po wybór nagród.