Volume Purchase Program (VPP)

Volume Purchase Program wraz z Device Enrollment Program wchodzi w skład Apple Deployment Programs, tworząc kompleksowe wsparcie wdrożenia nowych urządzeń i aplikacji w zasoby biznesowe przedsiębiorstwa.

Volume Purchase Program to rozwiązanie, które ułatwia proces zakupu i dystrybucji aplikacji na urządzenia mobilne i desktop w przedsiębiorstwach. Integracja z systemem do zarządzania mobilnością w przedsiębiorstwie (MDM/ EMM) pozwala na nieograniczone zarządzanie aplikacjami na urządzeniach firmowych. Volume Purchase Program to możliwość przypisywania określonych aplikacji do konkretnych pracowników lub na dane urządzenia, mając pełną kontrolę nad posiadanymi licencjami.

Cechy programu i korzyści z niego płynące

  • Kluczowym elementem rozwoju biznesu jest efektywne wykorzystanie potencjału pracowników oraz narzędzi, którymi się posługują. Volume Purchase Program to łatwy dostęp do tysięcy aplikacji biznesowych w App Store, które są niezbędne do wykonywania efektywnej pracy.
  • Dział IT w przedsiębiorstwie powinien skupić się na działaniach, które przede wszystkim są kluczowe dla sprawnego rozwoju firmy. Strategiczne podejście do osiągnięcia przewagi konkurencyjnej opiera się na automatyzacji jak największej ilości procesów. To pozwala zyskać czas i zasoby ludzkie, które można zaangażować w kwestie kluczowe dla biznesu.
  • Ilość urządzeń mobilnych i desktopowych w średnich i dużych przedsiębiorstwach jest ogromna, a dodatkowo z roku na rok stale wzrasta. Środowisko pracy jednego pracownika składa się zazwyczaj z laptopa, smartfonu i tabletu. Volume Purchase Program pomaga administratorom IT usprawnić proces zakupowy aplikacji biznesowych oraz wdrożenie ich na poszczególnych urządzeniach. Wszystko odbywa się zdalnie, co stanowi znaczną oszczędność czasu i nakładu pracy. Po zakupie aplikacji, przedsiębiorstwo ma pełną możliwość zarządzania zakupionymi licencjami.
  • Volume Purchase Program to także możliwość pozyskiwania aplikacji biznesowych, stworzonych przez developerów na specjalne zamówienie. Licencje na takie aplikacje również mogą być dystrybuowane na urządzenia firmowe i zarządzane w zależności od potrzeb użytkowników.
  • Apple Deployment Programs dostępne są w wielu krajach, w tym również w Polsce, dzięki temu platformy Volume Purchase Program oraz Device Enrollment Program można obsługiwać w języku polskim. Dostępne dokumentacje techniczne i instrukcje pomocy dostępne są głównie w języku angielskim. Przedsiębiorstwa z wdrożonym Device Enrollment Program mogą również skorzystać z wiedzy i doświadczenia autoryzowanych sprzedawców i integratorów Apple (Innergo DEP Reseller ID: AA53C0).

Wymagania techniczne

Volume Purchase Program może obsługiwać wszystkie urządzenia iOS z oprogramowaniem iOS 9 lub nowszym oraz wszystkie komputery Mac z oprogramowaniem OS X v10.11 lub nowszym. Aby korzystać z Volume Purchase Program, należy utworzyć nowe konto dla programu. Jeżeli korzystamy już z jednego z rozwiązań Apple Deployment Programs możemy wykorzystać istniejące już konto. Do konfiguracji swojego konta na platformie internetowej dla Apple Deployment Programs, konieczna jest przeglądarka: Safari 6.0.3 lub nowsza, Internet Explorer 9.0.8 lub nowsza, Google Chrome 27.0.1. lub nowsza, Firefox 12 lub nowsza.

Selekcja i pozyskiwanie treści

Korzystanie ze sklepu, wykorzystując Volume Purchase Program, to usprawnienie swoich procesów zakupowych dla przedsiębiorstwa. Aby zakupić licencję na aplikację biznesową, należy w App Store wybrać określoną aplikację, wybrać rodzaj dystrybucji, upewnić się, że wszystkie dane wpisane są poprawnie, a szczegóły zamówienia odpowiednio zaznaczone. Następnie można złożyć zamówienie. Na konto administratora programu, który złożył zamówienie, przyjdzie mail podsumowujący i potwierdzający zakup.

Zamówienie może być sfinalizowanie za pomocą firmowej karty kredytowej.

Dystrybucja aplikacji B2B

Istnieją dwa sposoby dystrybucji zakupionych aplikacji na urządzenia lub wśród użytkowników:

  1. Korzystając z rozwiązania do zarządzania urządzeniami mobilnymi (MDM/ EMM), można przypisywać aplikacje do określonych urządzeń lub użytkowników. Sposób ten pozwala nadzorować ilu urządzeniom i ilu użytkownikom przypisano aplikację. Poprzez rozwiązanie MDM EMM można także przenosić aplikacje pomiędzy urządzeniami lub użytkownikami. To pozwala na zachowanie pełnej kontroli nad dystrybucją zakupionych licencji.
  2. Każda zakupiona aplikacja posiada unikalny kod. Kody zawarte są w arkuszu kalkulacyjnym dostępnym na platformie Volume Purchase Program, który jest stale aktualizowany. Za każdym razem, gdy unikalny kod jest wykorzystywany, następują zmiany w arkuszu, dlatego wszystkie zmiany można obserwować na bieżąco. Dystrybucja aplikacji może odbywać się za pomocą kodów zwrotnych. Aplikacje przenoszone są wtedy do Apple ID użytkownika, który posiada kod zwrotny.

Volume Purchase Program daje możliwość dystrybucji i zarządzania licencjami również niestandardowych aplikacji B2B, czyli takich, które zostały stworzone przez innych deweloperów. Aplikacje tworzone na zlecenie nie są widoczne dla innych firm, będących w programie Volume Purchase Program. Tego typu zlecenia przeprowadzane są z należytą starannością i szacunkiem do bezpieczeństwa biznesowego. Aplikacje pisane na zamówienie, dystrybuowane przez Volume Purchase Program, podlegają weryfikacji przez firmę Apple. To gwarantuje odbiorcom, że aplikacja spełnia standardy związane z jakością, wydajnością i bezpieczeństwem.

Zarządzanie kontami administratorów

Do programu można dodawać nowe konta administratorów i edytować je w dowolnym momencie, w zależności od ich aktualnych obowiązków. Poszczególne konta administratorów mogą posiadać również funkcję kreowania i zarządzania kontami innych administratorów.

Każde konto powinno być stworzone przy pomocy innego Apple ID. Konta administratorów programu zabezpieczone są wprowadzonym przez firmę Apple mechanizmem Multi Factor Authentication, dzięki czemu dostęp do konsoli systemu jest odpowiednio zabezpieczony.