Rozwiązania sieci LAN, WLAN
i WAN

W naszym portfolio znajdują się wszystkie elementy niezbędne do budowy wydajnych i niezawodnych sieci w technologiach przewodowych, jak i bezprzewodowych. Oferujemy pełny zakres urządzeń aktywnych i aplikacji służących do zarządzania i optymalizacji ruchu. Ofertę dopełnia szeroki wachlarz rozwiązań dedykowanych monitorowaniu zagrożeń i zabezpieczaniu sieci.

Sieci LAN i WLAN

Sieci LAN to rozwiązania, które sprawdzają się doskonale, gdy chcemy połączyć zasięgiem urządzenia znajdujące się na określonym obszarze, dlatego jest to idealne rozwiązanie dla hoteli, instytucji administracji publicznej, zakładów produkcyjnych, czy szpitali, które wymagają sprawności połączeń sieciowych, aby zagwarantować wysoką jakość świadczonych usług.

Przepustowość łącz w infrastrukturze sieci LAN odgrywa ważną rolę w projektowaniu architektury połączeń. Sieć o niższej przepustowości stosuje się głównie do podłączenia użytkownika z przełącznikiem LAN, który znajduje się w tym samym pomieszczeniu, bądź na tym samym piętrze. Aby połączyć przełączniki LAN, znajdujące się przykładowo na różnych piętrach budynku, potrzebna jest sieć o większej przepustowości, około 1-10 GB/s. Sieć o największej przepustowości łącz, tzw. sieć szkieletową, stosuje się do połączeń między budynkami lub w Data Center.

Przed projektowaniem architektury, należy zwrócić uwagę jak wielu użytkowników będzie podłączonych do sieci oraz jak będzie przedstawiał się profil ruchu połączeń. Przyjęta topologia powinna być niezawodna i szczególnie odporna na jakiekolwiek zakłócenia. Ważne, aby zwrócić uwagę na możliwość jej skalowalności i rozbudowy.

Istotnymi elementami konstrukcji fizycznej w architekturze sieci LAN są interfejsy oraz karty sieciowe, przełączniki i konwertery światłowodowe.

Budowanie sieci lokalnej opartej na WLAN to sprostanie zmianom sposobu pracy w dzisiejszym świecie, gdzie niejednokrotnie za wydajność dostarczanych usług odpowiada mobilność pracowników. WLAN to bezprzewodowe połączenia sieciowe, które stanowią alternatywę dla sieci przewodowych. Obecnie coraz częstszym standardem w przedsiębiorstwach są dostępy bezprzewodowe, których strukturę nierzadko należy zintegrować ze strukturą przewodową. W tym przypadku doskonale sprawdza się sieć WLAN, która z łatwością daje się połączyć ze strukturą sieci przewodowych.

Bezprzewodowa sieć lokalna pozwala na mobilne korzystanie z urządzeń i przemieszczanie użytkowników bez zakłócania ich pracy. Instalacja architektury sieciowej jest łatwa ze względu na brak przewodów, podobnie jak rozbudowa sieci. Pozwala to na elastyczność w dołączaniu nowych użytkowników. WLAN charakteryzuje się dużym zasięgiem sięgającym od kilku metrów do kilkudziesięciu kilometrów.

Aby spełnić wymagania Klientów i sprostać ich oczekiwaniom co do jakości projektu i budżetu, dobieramy produkty i rozwiązania sieciowe największych światowych producentów.

Sieci WAN

Sieci WAN obejmują stosunkowo duże obszary geograficzne, gdzie transmisja danych może wykraczać poza miasto, a nawet kontynent. Dla swojej wydajności korzystają z usług transmisyjnych operatorów telekomunikacyjnych.

W dobie ciągłego rozwoju i rozrastania się kolejnych przedsiębiorstw, warunkiem koniecznym do wykonywania efektywnej pracy jest połączenie lokalnych sieci (LAN) w sieci charakteryzujące się większą złożonością – sieci WAN. Dzięki nim możliwa jest wymiana danych, połączeń głosowych oraz wideo. Jest to udogodnienie między innymi dla firm, których oddziały ulokowane są na dużej przestrzeni geograficznej, jak również firm chcących skorzystać z usług zewnętrznych przedsiębiorstw. Ogromne możliwości sieci są odpowiednio zabezpieczone przed  dostępem osób nieupoważnionych.

Podobnie jak w przypadku sieci LAN, możliwe są różne topologie rozwiązań WAN. To, która architektura zostanie wybrana jest podyktowane ilością punktów, które będą się ze sobą komunikować, ilością urządzeń transmisyjnych, możliwością rozbudowy, a także profilem działalności przedsiębiorstwa. W doborze architektury może pomóc integrator ICT.

Centralne zarządzanie i monitoring sieci

Aby w pełni wykorzystać zasoby firmy należy zwrócić uwagę na centralne zarządzanie i monitoring sieci, które zapewniają ciągły wzrost efektywności przedsiębiorstwa.

Centralizacja infrastruktury to głównie działania związane z zespoleniem sieci i znajdujących się w niej zasobów firmy. W skład procesu centralizacji wchodzą również działania mające na celu fizyczne zebranie sprzętu sieciowego i umieszczenie go w specjalnie do tego przystosowanym pomieszczeniu, na przykład w serwerowni.

Dzięki tym działaniom można wyróżnić konkretne korzyści płynące z wdrażania centralnego zarządzania i monitorowania sieci. Na przykład dokonywanie jakichkolwiek zmian przez administratora sieci na serwerze głównym jest natychmiast widoczne na urządzeniach pracowników, których te zmiany miały dotyczyć. Podobnie jest z monitorowaniem sieci, które możemy wykonywać z jednego miejsca.

Ponadto pracownik posiada dostęp do informacji, które docelowo są wystarczające do wykonywania danej pracy, dzięki czemu firma dba również o bezpieczeństwo przepływu informacji. Niepodważalną korzyścią takiego rozwiązania jest także możliwość szybkiego podłączenia nowych urządzeń do wspólnej sieci, co znacznie zmniejsza koszty pracy zdalnej osób zatrudnionych.

Kontrola dostępu do sieci korporacyjnej

Bezpieczeństwo to jedna z najważniejszych cech sieci korporacyjnej, dlatego przedsiębiorstwa niejednokrotnie wymagają wzmocnienia swojego systemu zabezpieczeń, korzystając z doświadczenia integratora ICT. Takie wzmocnienie polega na skrupulatnej weryfikacji użytkowników, ich uwierzytelnienia, a także urządzeń z jakich korzystają w obszarze danej sieci. Zebrane informacje stanowią podstawę do tego, aby w sytuacji zagrożenia bezpieczeństwa natychmiast móc interweniować, na przykład uniemożliwić nieautoryzowany dostęp do sieci korporacyjnej.

Przedsiębiorstwa często decydują się na podjęcie działań, które oprócz zapewnienia bezpieczeństwa przed intruzami z zewnątrz, zagwarantują również minimalizację ryzyka związanego z dostępem pracowników do sieci korporacyjnej. Dzięki temu firma nie będzie narażona na ryzyko prawne, czy nieefektywne gospodarowanie zasobami.

Kontrola dostępu do sieci korporacyjnej może być poddawana dowolnym konfiguracjom, aby sprostać indywidualnym wymaganiom danego klienta. Rozwiązanie przyjmuje zazwyczaj formę oprogramowania do instalacji na flocie przedsiębiorstwa, lub może stanowić samodzielne urządzenie.

Zabezpieczenie polecane jest szczególnie przedsiębiorstwom, gdzie pracownicy wykonują swoją pracę w oparciu o trend BYOD (Bring Your Own Device).

Bezpieczeństwo

Każda grupa funkcyjna w przedsiębiorstwie wymaga wsparcia zarządzania w zakresie bezpieczeństwa. Firmy doskonale zdają sobie sprawę jak ważne jest bezpieczeństwo danych, którego znaczenie wraz z postępem technologii jest coraz większe. Każda organizacja powinna rozważyć swoją strategię bezpieczeństwa i program jej realizacji, uwzględniając przy tym ciągłość i zgodność zabezpieczenia, ograniczenie ryzyka i wsparcie innowacyjnych inicjatyw dla organizacji.

Bezpieczeństwo może dotyczyć centrów danych, wirtualizacji, mobilności, jak również dostępu do sieci korporacyjnej i informacji. Niezależnie od obranej strategii ochrony, należy pamiętać, że musi ona współpracować z każdym poziomem pracowników, w tym kadry zarządzającej. Pozwoli to na wczesne wykrycie i odpowiednie reakcje na ewentualne zagrożenia.

Wspieramy klientów naszą wiedzą i doświadczeniem w zakresie doboru odpowiednich rozwiązań dla prowadzonej działalności. W ramach projektowania systemów bezpieczeństwa zabezpieczamy środowiska fizyczne oraz wirtualne, aplikacje i komputery osobiste. Oferujemy rozwiązania z zakresu Backupu, bezpieczeństwa danych i ich archiwizacji, zdalnego zarządzania oraz monitoringu w dowolnym czasie z dowolnej lokalizacji, co pozwala na pełną kontrolę, jednocześnie ułatwiając podejmowanie szybszych decyzji, które mogą zaważyć na bezpieczeństwie wrażliwych danych przedsiębiorstwa.