Systemy VoIP, UC i Contact Center

W większości nowoczesnych przedsiębiorstw potrzeby związane z natychmiastową komunikacją stają się na tyle duże, że klasyczne systemy telefoniczne przestają być wystarczającym medium komunikacji. Na znaczeniu zyskują dostępność i mobilność i tu doskonała odpowiedzią są aplikacje z rodziny Unified Communications. Dzięki nim jesteśmy w stanie przyporządkować do jednego użytkownika wiele różnych urządzeń, obsługiwanych w niemal identyczny sposób, lub tak skonfigurować jedno urządzenie (np. smartfon), aby łączyło w jednym wspólnym interfejsie wiele kanałów komunikacji dotychczas obsługiwanych przez wiele urządzeń np. aparat biurkowy, aparat gsm, czy komputer.  

Poprzez zastosowanie rozwiązań Unified Communications proponujemy naszym klientom dostęp do  tych samych usług komunikacyjnych, gdziekolwiek się oni znajdują, co znacznie przekłada się na zwiększenie mobilności pracowników i umożliwienie im praktycznie natychmiastowego dostępu do danych i informacji.

User Adoption

W przypadku cyfrowej transformacji przedsiębiorstw, obejmującej między innymi wdrażanie nowoczesnych rozwiązań z zakresu Unified Communication, warto zwrócić uwagę na pojęcie „User Adoption” wśród pracowników – użytkowników końcowych. Pomyślna implementacja Unified Communication w organizacji nie ogranicza się jedynie do wymiany urządzeń, instalacji systemów i przeszkolenia pracowników.

Konieczne jest zadbanie o to, aby użytkownicy końcowi widzieli wartość w zmianie dotychczasowego sposobu lub procesu pracy. Jest to możliwe do osiągnięcia poprzez wskazanie możliwości, jakie daje wdrożenie nowoczesnej technologii. Pracownicy chętnie będą korzystać z nowych rozwiązań, jeśli będą świadomi ich pozytywnego wpływu na codzienną pracę. Jest to szczególnie krytyczne w przypadku rozwiązań Unified Communication, ponieważ to użytkownicy końcowi i ich dostosowanie do zmiany ma znaczący wpływ na wskaźnik ROI.

Telefonia IP

Telefonia od wielu lat stanowi podstawę systemu komunikacji praktycznie w każdej większej organizacji. Systemy VoIP są ewolucją tradycyjnego modelu opartego na analogowych i cyfrowych centralach telefonicznych, których role przejęły serwery, terminale IP i sieć komputerowa używana do transmisji głosu. Posiadają one wszystkie funkcjonalności dotychczasowych rozwiązań, dodatkowo umożliwiając dostęp do szerokiej gamy aplikacji multimedialnych i łatwą integrację z systemami zewnętrznymi jak np. monitoring, systemy bezpieczeństwa, kontrola dostępu etc.

Swoim klientom oferujemy serwery telefonii IP o dużej skalowalności, mogące obsłużyć klientów SMB, jak również koncerny zatrudniające wiele tysięcy pracowników.

Wideokonferencje

Mimo znaczących korzyści z używania systemów wideokonferencyjnych, wielu klientom kojarzą się one z drogim sprzętem, wysokimi wymaganiami sieci i koniecznością odbywania spotkań w salach konferencyjnych, w których zainstalowane są wideoterminale. Jako integrator ICT skutecznie obalamy ten stereotyp, oferując systemy umożliwiające komunikację wideo zarówno przez terminale do sal konferencyjnych, jak również poprzez proste w użyciu aplikacje na stacje robocze i wszelkie urządzenia mobilne np. laptopy, tablety czy smartfony. Udowadniamy również, że oszczędności związane z podróżowaniem pracowników nie powinny być jedynym czynnikiem uwzględnianym przy kalkulowaniu ROI wdrożenia wideokonferencji. Równie istotny jest wzrost mobilności pracowników i dostęp do zupełnie nowych narzędzi pracy zespołowej, umożliwiających pełniejsze wykorzystanie potencjału pracowników.

Mostki i terminale wideokonferencyjne

W swojej ofercie posiadamy systemy wideokonferencyjne dedykowane dla rynku średnich, dużych i bardzo dużych przedsiębiorstw. Po wielu przeprowadzonych wdrożeniach doskonale znamy różnice w potrzebach, wynikające ze skali prowadzonej działalności, zarówno pod kątem technologicznym, jak i stricte biznesowym. Dzięki doświadczeniu potrafimy zaproponować rozwiązania doskonale pasujące dla danego klienta funkcjonalnie i kosztowo.

Aplikacje wideo desktop i mobilne

Aplikacje wideo umożliwiają uczestnictwo w wideokonferencji  użytkownikom  mobilnym (smartfon, tablet) i desktop (PC, Mac). W naszym portfolio znajdują się rozwiązania na praktycznie każdą popularną platformę, pozwalające na komunikację w rozdzielczości HD, pełną obsługę standardów takich jak: H.264, H264 High Profile oraz Scalable Video Coding (SVC). Bez dodatkowych licencji i skomplikowanego procesu instalacji, użytkownik z dostępem do internetu może uczestniczyć w wideokonferencji i wyświetlać dowolny kontent np. prezentację lub okno danej aplikacji. Dzięki wbudowanej funkcjonalności Firewall i NAT Traversal dostęp do konferencji jest możliwy zarówno z sieci korporacyjnej, jak i z spoza niej z zachowaniem wszystkich polityk bezpieczeństwa firmy.

Wideokonferencje w chmurze

W swoim portfolio posiadamy rozwiązania dla klientów zainteresowanych komunikacją wideo realizowaną w formie usługi. W odróżnieniu od innych tego typu rozwiązań funkcjonujących na rynku, proponujemy narzędzia obsługujące wideo i głos poprzez jedną aplikację bez konieczności wykonywania dodatkowych połączeń telefonicznych.

Contact Center

Nasza oferta obejmuje aplikacje call / contact center, umożliwiające obsługę praktycznie wszystkich kanałów kontaktu począwszy od połączeń telefonicznych w trybie przychodzącym (inbound) i wychodzącym (outbound) przez email, komunikatory chat (IM), SMS, IVR i wideo.

Nagrywanie rozmów

Nagrywanie rozmów ma krytyczne znaczenie w każdej sytuacji, w której przez telefon dochodzi do ustaleń dotyczących transakcji handlowych, realizacji projektów, czy przekazywania różnego rodzaju informacji alarmowych. Proponowane przez nas systemy umożliwiają scentralizowane nagrywanie rozmów prowadzonych w jednym lub wielu oddziałach firmy. Dzięki pełnej otwartości na protokoły używane przez różnych producentów, jesteśmy w stanie tak dobrać produkty, aby możliwa była łatwa integracja z aktualnie posiadanymi przez klienta systemami.

W oferowanych rozwiązaniach dajemy możliwość nagrywania zarówno stanowisk IP jak i TDM. Poza natychmiastowym dostępem do zarchiwizowanych nagrań umożliwiamy zastosowanie rejestratorów w procesie kontroli jakości obsługi. Zaawansowane mechanizmy analiz rozmów i badania emocji pozwalają szybko wychwycić szczególne przypadki i wykorzystać je podczas treningu i szkoleń.

Workforce Management

WFM (workforce management) to kategoria systemów informatycznych wspierających zadania związane z planowaniem i harmonogramowaniem pracy dużych zespołów pracowników, a także ułatwiających zarządzanie operacyjne pracownikami i rozliczanie czasu oraz wyników pracy.

Koncepcja zarządzania personelem, czyli właśnie workforce management (WFM), sprowadza się do zaplanowania pracy właściwego pracownika, z właściwymi umiejętnościami, do wykonania właściwej pracy, we właściwym momencie i we właściwym miejscu. Wykonanie tego zadania przy pomocy kartki papieru lub arkusza kalkulacyjnego jest możliwe tylko w ograniczonym zakresie. Wykorzystanie odpowiedniego narzędzia, jak ProScheduler, daje zupełnie nowe możliwości automatyzacji i optymalizacji wyników tego zadania. ProScheduler wykorzystuje informacje o umiejętnościach i predyspozycjach pracowników i może wykorzystać ich potencjał optymalnie dopasowując harmonogramy pracy do prognozowanego zapotrzebowania. Prognozowane zapotrzebowanie obejmuje prognozę liczby i czasów trwania połączeń, liczbę wiadomości email, wniosków kredytowych, sesji chat i innych zadań wymagających wykonania pracy. ProScheduler pomaga organizować zastępstwa w przypadku choroby lub innej nieplanowanej absencji pracownika. System sam wyszuka pracowników, którzy ze względu na swoją dostępność i umiejętności mogą zastąpić nieobecną osobę.

>> POBIERZ MATERIAŁ INFORMACYJNY