Rozwiązania dla Centrów Danych

Dostarczamy pełną infrastrukturę i niezbędne komponenty do budowy Data Center, które tworzone jest od podstaw, poczynając od projektu komory po systemy bezpieczeństwa i zarządzania infrastrukturą.

>> PRZEBIEG PROJEKTU I BUDOWY DATA CENTER

Serwery blade oraz stelażowe

Środowisko systemów informatycznych różni się od siebie w kwestiach zastosowania serwerów. W związku z tym architektura serwerów często bywa dopasowana do realizacji dokładnie sprecyzowanych potrzeb.

Serwery typu blade są mniejsze od serwerów stelażowych. Gromadzi się je modułami, a następnie pakuje w specjalne obudowy, dlatego nazywane są również serwerami kasetowymi. Zostały zaprojektowane z myślą o usługodawcach internetowych, którzy potrzebują ciągłego dostosowywania do zmieniających się potrzeb klienta i możliwości rozbudowy swojej infrastruktury, nie ponosząc przy tym dużych kosztów finansowych. Coraz częściej przedsiębiorstwa z innych branż korzystają z zalet kompleksowej architektury serwerów typu blade. Przy wyborze tego typu serwerów należy pamiętać, że rozbudowa będzie możliwa jedynie przy montażu serwerów tego samego producenta.

Serwery stelażowe zwane także serwerami rack, ułożone w szafach serwerowni zapewniają konsolidację zasobów sieciowych, jak również minimalizację wymaganej przestrzeni. W związku z tym, że nie są projektowane wyłącznie dla określonych rodzajów szaf, są gwarancją elastyczności przy rozbudowie serwerowni o produkty innych marek.

Aby zapobiec nadmiernemu gromadzeniu się ciepła w związku z dużą ilością sprzętu na niewielkiej przestrzeni, szafy w serwerowniach wyposażone są w specjalne systemy chłodzenia.

Przy wyborze odpowiedniego rodzaju serwera, konieczne jest zwrócenie uwagi na jego wydajność, pobieraną energię oraz cenę, gdyż rozwiązania wykorzystywane w firmach są różnorodne i często złożone. Rola serwerów zależy głównie od profilu działalności przedsiębiorstwa. Serwery mogą być wykorzystywane między innymi do hostowania stron internetowych, stanowić serwer poczty mailowej, umożliwić uruchomienie aplikacji do zarządzania przedsiębiorstwem.

Sieci SAN

Storage Area Network stanowi obszar sieci zapewniający systemom komputerowym dostęp do zasobów pamięci masowej. Zwykle odległa pamięć masowa stanowi centralną przestrzeń składowania współdzieloną poprzez sieć SAN przez wiele serwerów w środowisku rozproszonym.

Przedsiębiorstwa często decydują się na wdrażanie macierzy SAN ze względu na ich skalowalność, dostępność i wydajność.

Głównym zadaniem macierzy SAN jest uproszczenie zarządzania centrum danych.  Przejawia się to między innymi możliwością przesyłania danych z jednego urządzenia na drugie bez interakcji z serwerem. Przyspiesza to proces tworzenia kopii zapasowych, czy odzyskiwania danych po awariach.

Sieci SAN wykorzystują rozwiązania typu Fibre Channel, których elementy są szybkie i nie zawodzą podczas wymiany danych przy większej liczbie połączonych ze sobą urządzeń oraz w większej odległości pomiędzy urządzeniami, stale zapewniając najwyższą wydajność.

Alternatywą dla technologii Fibre Channel jest protokół iSCSI, umożliwiający budowę sieci SAN przy pomocy macierzy iSCSI oraz sieci Ethernet. Główną korzyścią iSCSI jest ułatwienie budowy systemów SAN, przy zastosowaniu typowych elementów sieci.

W zależności od połączenia, istnieją trzy podstawowe rodzaje sieci SAN: połączenie Point-to-Point, czyli bezpośrednio z serwerem, FC-AL, które opiera się na podłączeniu urządzeń do pętli oraz Fabric, będące logicznym połączeniem wszystkich urządzeń, odzwierciedlając strukturę sieci fizycznej.

Sieć SAN pozwala nam projektować infrastrukturę bez ograniczeń wynikających z rozproszonej struktury oddziałów, urządzeń, czy systemów pamięci masowych, mających na celu poprawę bezpieczeństwa przepływu i archiwizacji danych w strukturze sieci LAN.

Systemy NAS

Systemy NAS sprawdzają się idealnie, kiedy z sieci korzysta kilka urządzeń. Własne systemy operacyjne serwerów NAS pozwalają na tworzenie kopii zapasowych, udostępnianie plików w sieci, jak również udostępnianie innych urządzeń w sieci. Możliwe jest efektywne zarządzanie zdalne oraz swobodna konfiguracja danych zawartych na serwerach.

Serwery NAS mogą posiadać jeden dysk, bądź większą ich liczbę, co wpływa oczywiście na poziom ochrony danych i większą pojemność serwera. Podłączone do sieci LAN w dowolnym miejscu, mogą służyć do udostępniania danych. Za pomocą standardowego połączenia sieci Ethernet można uzyskać dostęp do danych zawartych na serwerach NAS. Ten charakterystyczny sposób komunikacji sprawił, że technologia NAS zyskała nazwę sieciowej pamięci masowej.

Istnieje także możliwość zdalnego zarządzania i konfiguracji zasobów urządzeń NAS. Integratorzy ICT często proponują wzbogacenie ich o dodatkowe funkcje, jak na przykład możliwość pracy w chmurze.

Backup i archiwizacja

Backup to tworzenie kopii zapasowych, dzięki którym jesteśmy w stanie skutecznie zabezpieczyć dane przetwarzane na bieżąco. W razie awarii, backup umożliwia odzyskanie utraconych informacji. Podstawą sprawnego działania przedsiębiorstwa jest łatwy dostęp do informacji i możliwość sprawnego przetwarzania danych.

Dzięki archiwizacji danych można wracać do potrzebnych informacji przez tak długi okres czasu. W zależności od rodzaju przechowywanych danych, są one archiwizowane przez wyznaczony okres dostępu. Proces archiwizacji danych polega na przenoszeniu informacji na inny nośnik, który następnie przechowywany jest w bezpiecznym miejscu.

Oprogramowanie do wirtualizacji

Wirtualizacja serwerów swoim dynamicznym rozwojem zapoczątkowała różnorodne rozwiązania techniczne. Aby czerpać maksymalne korzyści z wirtualizacji serwerów, należy dobrać optymalne oprogramowanie spełniające nasze wymagania dotyczące efektów wirtualizacji.

Dzięki wirtualizacji możliwe jest wykorzystanie w pełni zasobów serwera, poprzez tworzenie kolejnych wirtualnych środowisk na fizycznym serwerze. Oprócz oszczędności finansowych, wynikających z braku konieczności zakupu nowych serwerów, istotną korzyścią wirtualnych środowisk jest również oszczędność czasu na tworzeniu oraz zarządzaniu wirtualnymi systemami operacyjnymi.

Firmy mogą zdecydować się na pełną wirtualizację, wirtualizację wspieraną sprzętowo, parawirtualizację, czy wirtualizację na poziomie systemu operacyjnego. W zależności od rodzaju wdrażanej wirtualizacji, klienci mogą liczyć na różne korzyści z nich płynące.

Pełna wirtualizacja to wdrożone oprogramowanie, które w całości symuluje serwer z architektury fizycznej, zapewniając dostęp do jego pamięci, umożliwiając operacje dyskowe, a także zatrzymanie pracy systemu. Cechą wyróżniającą ten typ wirtualizacji to zapewnienie bardzo wysokiego poziomu izolacji środowisk wirtualnych.

Wirtualizacja wspierana sprzętowo opiera się na większej wydajności, dzięki bezpośredniej obsłudze systemu operacyjnego wirtualnego środowiska przez procesor. Dowodzi to temu, że wirtualizacja wspierana sprzętowo charakteryzuje się wydajnością przy zachowaniu możliwości uruchamiania w wirtualnym świecie dowolnych systemów operacyjnych.

Parawirtualizacja zakłada, że system operacyjny sam wykrywa, że został uruchomiony w środowisku wirtualnym, w związku z czym zastrzeżone polecenia nie są wykonywane samodzielnie, lecz przekazywane do systemu głównego. To wpływa na wysoką wydajność parawirtualizacji, gdyż symuluje jedynie ograniczone środowisko.

Wirtualizacja na poziomie systemu operacyjnego zakłada, że obsługuje on kilka wirtualnych środowisk (kontenerów), zachowując między nimi określony stopień separacji. Wirtualizacja na poziomie systemu operacyjnego oprócz wysokiej wydajności, cechuje się możliwością efektywnego zarządzania informacjami dyskowymi. To daje możliwość uruchomienia kilkuset wirtualnych środowisk na jednym fizycznym serwerze, czego nie można zrobić wykorzystując inne rodzaje wirtualizacji.