Regulamin strony

Warunki korzystania ze strony internetowej www.innergo.pl

 1. Strona internetowa dostępna pod adresem www.innergo.pl (Strona) należąca do Innergo Systems Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (Innergo), a także poszczególne jej elementy stanowią utwory w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych i w całości podlegają przewidzianej tam ochronie.
 2. Wszystkie wizyty na Stronie Innergo są zapisywane w dzienniku systemowym. Dane te nie będą udostępniane podmiotom trzecim.
 3. Do monitorowania informacji o odwiedzinach Strony wykorzystywane są narzędzia Google Analytics. Informacje o tej usłudze znajdują się pod adresem: http://www.google.com/intl/pl/analytics/privacyoverview.html
 4. Innergo informuje, że z momentem połączenia się przez Użytkownika lub inną osobę fizyczną ze Stroną w logach systemowych Strony pojawia się informacja o numerze (w tym o numerze IP) i rodzaju urządzenia końcowego Użytkownika a lub innej osoby fizycznej, z którego Użytkownik lub inna osoba fizyczna łączy się ze Stroną. Innergo informuje także, że będzie przetwarzał, zgodnie z przepisami obowiązującego prawa dane dotyczące numeru (w tym numeru IP) i rodzaju urządzenia końcowego Użytkownika a oraz innej osoby fizycznej korzystającej ze Strony, a także czasu połączenia wskazanych osób ze Stroną oraz inne dane dotyczące aktywności Użytkownika lub innej osoby fizycznej na Stronie. Wspomniane dane są przetwarzane przede wszystkim w celach technicznych oraz do zbierania ogólnych informacji statystycznych.
 5. Innergo wykorzystuje informacje elektroniczne (niewielkie pliki elektroniczne tzw. cookies) w celu gromadzenia informacji związanych z korzystaniem ze Strony przez Użytkownika lub inną osobę fizyczną. Celem gromadzenia i uzyskiwania przez Innergo dostępu do nich tych informacji elektronicznych jest wyłącznie zwiększenie funkcjonalności Strony, w szczególności:
 • lepsze dopasowanie Strony do potrzeb Użytkowników;
 • tworzenie statystyk;
 • prezentacji reklam internetowych o treści najbardziej zbliżonej do zainteresowań Użytkowników;
 • tworzenia ankiet internetowych i zabezpieczania ich przed wielokrotnym głosowaniem przez te same osoby.
 1. Wskazane wyżej informacje elektroniczne nie mają na celu gromadzenia danych osobowych Użytkownika, nie zmieniają konfiguracji jego komputera, nie służą do instalowania bądź deinstalacji jakichkolwiek programów komputerowych, wirusów lub trojanów, nie ingerują w integralność systemu bądź danych Użytkownika, nie są przetwarzane przez inne serwisy internetowe i mogą być w każdym momencie usunięte przez Użytkownika za pomocą ustawień wykorzystywanej przez Użytkownika przeglądarki internetowej. Użytkownik ma również możliwość w każdym momencie określić warunki przechowywania lub uzyskiwania dostępu przez Innergo do tej informacji za pomocą ustawień wykorzystywanej przez Użytkownika przeglądarki internetowej.
 2. Użytkownik ma możliwość w każdym momencie uniemożliwienia przechowywania przez Innergo tych informacji elektronicznych na komputerze Użytkownika.
 3. Jeżeli Użytkownik w związku z korzystaniem ze Strony posługuje się jakimikolwiek danymi osobowymi innych osób (w tym ich imię i nazwisko, adres, numer telefonu lub adres e-mail), może to uczynić jedynie pod warunkiem nienaruszenia przepisów obowiązującego prawa i dóbr osobistych tych osób. Dane udostępnione Innergo w trakcie korespondencji będą wykorzystane wyłącznie w celu odpowiedzi na przekazywane pytania lub informacje.
 4. W przypadku, gdy Innergo występuje o wyrażenie zgody na przesyłanie informacji handlowej drogą elektroniczną (np. za pośrednictwem poczty e-mail) osobie, która wyraziła powyższą zgodę przysługuje prawo cofnięcia wyrażonej zgody, poprzez kontakt z biurem Innergo na adres ul. Odrowąża 15, 03-310 Warszawa lub adres poczty elektronicznej biuro(at)innergo.pl .
 5. Zamieszczone na Stronie znaki towarowe, a w szczególności logotypy Partnerów Innergo są ich wyłączną własnością. Innergo nie rości sobie żadnych praw do zastosowanych znaków towarowych, a ich jakiekolwiek wykorzystanie poza Stroną wymaga zgody ich prawowitych właścicieli.
 6. Dane i informacje zawarte na Stronie służą wyłącznie celom informacyjnym i zostały oparte na źródłach, które Innergo uznaje za rzetelne i sprawdzone. Ryzyko związane z prawidłowym wykorzystywaniem materiałów i informacji udostępnianych na Stronie ponosi Użytkownik. Innergo nie ponosi żadnej odpowiedzialności wobec użytkowników Strony, osób trzecich z tytułu szkód, zarówno bezpośrednich, jak i pośrednich, związanych z niewłaściwym wykorzystywaniem lub interpretowaniem materiałów i informacji udostępnianych na Stronie.
 7. Innergo nie ma możliwości monitorowania przypadków nieuprawnionego umieszczania odnośników do Strony, które mogą znajdować się na innych portalach i stronach internetowych. Obecność takich odnośników nie powoduje jakiejkolwiek odpowiedzialności prawnej Innergo, w szczególności nie stanowi dowodu związków gospodarczych Innergo z takimi portalami i stronami internetowych oraz nie świadczy, że Innergo utożsamiania się z zawartymi na nich materiałami i informacjami.
 8. Innergo oświadcza, iż dołoży starań, aby zapewnić Użytkownikom oraz innym osobom fizycznym wysoki poziom bezpieczeństwa w zakresie korzystania ze Strony. Wszelkie zdarzenia mające wpływ na bezpieczeństwo przekazu informacji, w tym również dotyczące podejrzenia udostępniania plików zawierających wirusy i innych plików o podobnym charakterze lub innych aniżeli pliki treści o podobnym charakterze, należy zgłaszać Innergo na adres poczty elektronicznej biuro(at)innergo.pl .
 9. Innergo ma prawo dokonywać zmian treści niniejszych warunków w każdym czasie. Zmiany obowiązują od dnia opublikowania zmian na Stronie.