Outsourcing sprzętu
i oprogramowania

Nowoczesne rozwiązania IT są dziś niezbędne do funkcjonowania każdej firmy, czy organizacji. Alternatywą dla zakupu własnych narzędzi jest ich outsourcing. Takie rozwiązanie daje elastyczność w planowaniu wydatków na realizację projektów informatycznych oraz pozwala na szybszą modernizację, reorganizację i optymalizację procesów wspieranych przez narzędzia IT. Klienci Innergo Systems, którzy korzystają z opcji outsourcingu, nie tylko użytkują rozwiązanie finansowane z OPEX, ale również otrzymują gwarancję jego poprawnego działania zgodnie z ustalonym SLA.

KORZYŚCI

  • Niskie koszty uruchomienia nowych rozwiązań
  • Narzędzia finansowane w ramach wydatków operacyjnych
  • Brak dodatkowych kosztów związanych z utrzymaniem rozwiązań
  • Gwarantowana pomoc techniczna w utrzymaniu sprzętu IT

>> SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

>> POBIERZ KATALOG USŁUG

Outsourcing
pracowników IT

Wraz ze wzrostem każda organizacja staje przed wyzwaniem zbudowania i utrzymania na wysokim poziomie własnego działu IT. Alternatywną drogą dającą dostęp do kompetencji najlepszych inżynierów jest outsourcing pracowników IT. Elastyczna współpraca pozwala na redukcję formalności wynikających z procesów rekrutacyjnych i kadrowych, a szeroki wybór kompetencji umożliwia szczególne dopasowanie usługi do potrzeb klienta. Naszym klientom oferujemy dostęp do inżynierów IT o różnych specjalizacjach i o różnych obszarach kompetencji.

KORZYŚCI

  • Dostęp do najlepszych specjalistów w dziedzinie IT
  • Redukcja kosztów związanych z obsługą kadrową działu IT
  • Dopasowanie usługi do indywidualnych potrzeb klienta

>> SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

>> POBIERZ KATALOG USŁUG