Koncepcja Data Center

W oparciu o wyniki analizy wymagań i potrzeb zostaje opracowana koncepcja nowego Data Center opisująca następujące obszary:

1. Rozwiązania funkcjonalne

 • typ Data Center: nowy budynek, adaptacja istniejącego budynku, wynajem
 • rodzaje pomieszczeń: serwerownie, powierzchnia biurowa, pomieszczenia administracyjne i techniczne
 • kontrola dostępu i ochrona Data Center
 • zagospodarowanie bezpośredniego otoczenia DC (np. drogi dojazdowe)

2. Rozwiązania technologiczne

 • instalacja zasilania elektroenergetycznego
 • klimatyzacja i wentylacja
 • ochrona przeciwpożarowa
 • infrastruktura teleinformatyczna wewnątrz DC
 • infrastruktura teleinformatyczna na zewnątrz DC
 • monitoring i ochrona DC

Na podstawie koncepcji rozwiązań funkcjonalnych wykonywany jest Projekt Koncepcyjny Wielobranżowy dotyczący działki i budynku Data Center. Projekt Koncepcyjny Wielobranżowy zawiera rysunki poglądowe i schematy blokowe pozwalające Inwestorowi ocenić funkcjonalność ogólną zaproponowanego rozwiązania.
 

Przykładowy schemat projektu Data Center

Proces realizacji

Nowoczesne i Energooszczędne Data Center.

Dobrze przygotowana dokumentacja projektu jest kluczowym elementem planowania inwestycji Data Center. Na tym etapie szczególne ważne są oczekiwania odnośnie samego funkcjonowania Data Center, problemy, które mają zostać rozwiązane po wdrożeniu nowych technologii a także szczegółowy audyt obecnego stanu technicznego (w przypadku modernizacji istniejącej infrastruktury Data Center).

Każdy projekt przygotowywany jest indywidualnie wg podanej specyfikacji i opracowania studium wymagalności. Realizując projekt budowy Data Center opieramy się na 3 etapach:

1. Etap przygotowania inwestycji. Obejmuje wszystkie niezbędne zadania w celu realizacji efektu końcowego w postaci gotowego Data Center:

 • Opracowanie koncepcji funkcjonalnej
 • Analiza wymagań klienta
 • Opracowanie studium wykonalności i analizy finansowej
 • Przygotowanie pełnego planu wdrożenia

2. Etap realizacji: Harmonogram realizacji projektu, obejmujący obszary:

 • Uzyskania pozwolenia na budowę
 • Uzyskania niezbędnych decyzji administracyjnych
 • Realizacji inwestycji
 • Testów środowiska i systemów
 • Wykonania dokumentacji podwykonawczej

3. Etap serwisu technicznego i utrzymania Data Center. Zakres usług administracji i zarządzania infrastrukturą techniczną obejmujących:

 • Ocenę rozlokowania sprzętu informatycznego w serwerowni
 • Przeprowadzanie konserwacji, przeglądów, kontroli i napraw urządzeń i systemów infrastruktury technicznej
 • Audyty systemów i urządzeń
 • Migracje systemów i urządzeń
 • Instalacje i relokacje sprzętu
 • Zdalne śledzenie pracy poszczególnych systemów w Data Center

Doradztwo projektowe

Dobre praktyki projektowania Data Center.

Ważnym elementem projektu jest przygotowanie kompletu informacji przed rozpoczęciem inwestycji, które pomogą zweryfikować założenia techniczne i bardziej precyzyjnie określić koszty projektu.

Wspieramy inwestycje na każdym etapie: od przygotowania informacji potrzebnych do kwalifikacji projektu Data Center, do przygotowania planów, kosztorysu, strategii działania i wsparcia technicznego.

Informacje pomocne przy budowaniu projektów Data Center mogą obejmować m.in.:

 • Rodzaj i sposób składowania danych
 • Przeznaczenie inwestycji  (outsourcing, potrzeby własne, usługi zewnętrzne)
 • Rodzaj dostępnej infrastruktury energetycznej
 • Rodzaj i ilość systemów zabezpieczeń
 • Możliwości dalszej rozbudowy w przyszłości
 • Plan zagospodarowania i parametry techniczne inwestycji
 • Oczekiwany zysk z tytułu inwestycji (np. odzyskiwanie ciepła, energooszczędność)
 • Czas realizacji inwestycji

Inwestor Zastępczy

Decydując się na powierzenie projektu Inwestorowi Zastępczemu zyskujesz pewność, że osoby o właściwych kompetencjach będą dbały o powodzenie Twojej inwestycji. Dzięki dobremu zarządzaniu projektem następuje nie tylko dobór najlepszych członków zespołu projektowego i nadzoru, ale także zwiększenie gwarancji zakończenia realizacji w wyznaczonym czasie, w ramach założonego budżetu przy spełnieniu zakładanych wymogów jakości.

Nasza firma, jako inwestor zastępczy w projekcie zapewnia kompleksowe usługi zarządzania projektami (project management) obejmujące:

 • Nadzór inwestycyjny nad realizacją przedsięwzięcia w zakresie wymaganym przez przepisy prawa budowlanego
 • Opiniowanie przygotowania i realizacji projektów, umów zawartych z zespołem projektowym i wykonawcą, harmonogramów prac
 • Kontrola kosztów realizacji projektu
 • Doradztwo techniczne i projektowe, dotyczące procedur, wydanych zgód i zezwoleń
 • Analizy techniczne i formalne projektów
 • Wykonanie kosztorysów oraz wszelkich opracowań kosztowych

 

>> SKONTAKTUJ się z nami