Doradztwo

Dostarczamy pełny zakres usług związanych z szeroko pojętym doradztwem w obszarze ICT. Usługi te obejmują wsparcie na każdym etapie realizacji projektów informatycznych.

 • Audyt obecnie istniejącej infrastruktury i środowiska IT
 • Planowanie i projektowanie nowych rozwiązań
 • Analiza technologii IT dostępnych na rynku
 • Szacowanie budżetu projektów IT
 • Wsparcie w biznesowej ocenie koncepcji i zwrotu z inwestycji
 • Przygotowanie i optymalizacja środowiska pod wdrożenia systemów

>> SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

>> POBIERZ KATALOG USŁUG

Audyt infrastruktury IT

Celem realizacji audytu jest weryfikacja, czy poszczególne obszary środowiska teleinformatycznego działają zgodnie z ich przeznaczeniem i dobrymi praktykami IT.
Informacje pozyskane w ramach audytu pozwalają na optymalizację w planowaniu zakupów oraz w projektowaniu wszelkich działań mających na celu poprawę funkcjonowania infrastruktury oraz jej bezpieczeństwa.

Wynikiem audytu jest:

 • Raport ogólny, przedstawiający stan wykorzystywania infrastruktury IT, kosztów, zabezpieczeń
 • Raport szczegółowy, dotyczący danych technicznych poszczególnych elementów infrastruktury IT
 • Analiza bezpieczeństwa dla wszystkich segmentów infrastruktury informatycznej

Globalna analiza kosztów i wydajności działania IT

Kompleksowy audyt wykonywany przez INNERGO koncentruje się na szeregu aspektów, w tym m.in. analizie kosztów, stanie zabezpieczeń, wydajności sieci oraz infrastruktury. Inżynierowie biorą pod uwagę bieżący stan systemów i urządzeń, a także strukturę zatrudnienia do ich obsługi. Do tego dochodzi uzyskanie wiedzy dotyczącej legalności używanego oprogramowania oraz stanu wykorzystania posiadanych licencji. Raport stanowiący końcowy efekt prac audytorów będzie zawierał odpowiednie zalecenia i sugestie naprawcze.

Na działania wykonywane w ramach realizacji usługi składają się następujące czynności:

 • Analiza kosztów IT
 • Analiza struktury zatrudnienia IT
 • Analiza wykorzystania infrastruktury IT
 • Analiza zabezpieczeń sieci oraz informacji
 • Analiza zasobów systemowych
 • Przygotowanie planu naprawczego
 • Końcowy raport audytowy

>> ZAPYTAJ O AUDYT dla Twojej firmy

>> POBIERZ KATALOG USŁUG

Projektowanie Data Center

Oferujemy kompleksowe usługi w zakresie przygotowania koncepcji, projektowania, realizacji, rozbudowy, serwisu infrastruktury teleinformatycznej dla Centrów Przetwarzania Danych (Data Centers). Nasze projekty realizujemy w oparciu o rozwiązania kilkunastu sprawdzonych dostawców systemów energetycznych, sanitarnych, teletechnicznych, bezpieczeństwa i ochrony termicznej wraz z klimatyzacją.

Jak zaprojektować Data Center?

Data Center tworzy sieć systemów odpowiedzialnych za bezpieczeństwo i ciągłość dostępu do danych. Współcześnie projektowane Data Centers często budowane są przy wykorzystaniu technologii i trendów „green Data Center”. Dzięki wykorzystaniu alternatywnych źródeł zasilania, chłodzenia, czy klimatyzacji, ograniczamy koszty utrzymania Centrum Danych i jego wpływ na środowisko.

Szeroki opis usługi oraz przebieg procesu projektowania Data Center

Implementacja rozwiązań

Projektujemy, wdrażamy i utrzymujemy szeroką gamę nowoczesnych rozwiązań teleinformatycznych.

W zakres naszego portfolio wchodzą:

Systemy telekomunikacyjne:

 • Systemy telefonii IP i TDM
 • Unified communications
 • Wideokonferencje
 • Szpitalne systemy komunikacji bezprzewodowej
 • Szpitalne systemy przyzywowe

Przewodowe i bezprzewodowe sieci IP:

 • Sieci LAN / WAN
 • Sieci WLAN (WiFi)
 • Zabezpieczenia dostępu do sieci

Systemy przetwarzania danych:

 • Środowiska serwerowe
 • Macierze i biblioteki taśmowe
 • Wirtualizacja OS i desktopów
 • Backup
 • Usługi w modelu Cloud

Środowiska obsługi Klienta:

 • Aplikacje Contact Center
 • Quality Monitoring
 • WorkForce Management

Infrastruktura Data Center:

 • Okablowanie strukturalne
 • Instalacje elektryczne
 • Kontrola dostępu
 • Zabudowa szaf serwerowych
 • Klimatyzacja precyzyjna
 • Zasilanie gwarantowane
 • Komora IT

>> POBIERZ KATALOG USŁUG