InnMANAGE

W ramach tej usługi zapewniamy klientom zarządzanie i administrowanie rozwiązaniami komunikacji głosowej, transmisji danych, systemami przetwarzania danych, wirtualizacji oraz Contact Center. Usługa InnMANAGE jest realizowana zdalnie przez specjalistów z Centrum Serwisowego Innergo.

ELEMENTY USŁUGI

 • Administrowanie urządzeniami
 • Rekonfiguracja zgodnie z oczekiwaniami klienta
 • Aktualizacja oprogramowania zgodnie z zaleceniami producentów
 • Przeglądanie zdarzeń w sieci (logi)

KORZYŚCI

 • Dostęp do natychmiastowych i udokumentowanych zmian w konfiguracji systemów ICT, zgodnie z potrzebami pracowników i celami biznesowymi przedsiębiorstwa
 • Zwiększenie elastyczności i efektywności wykorzystania zasobów informatycznych
 • Zwiększenie efektywności kosztowej i poprawa zarządzania zasobami firmy
 • Aktualna wiedza o dostępności wykorzystywanych zasobów IT, pozwalająca planować konieczną modernizację infrastruktury ICT oraz utrzymywać bezpieczne wersje oprogramowania

>> SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

>> WIĘCEJ INFORMACJI

>> POBIERZ KATALOG USŁUG

InnMONITOR

Usługa zaawansowanego monitoringu środowiska ICT przedsiębiorstwa. InnMONITOR obejmuje zbieranie i analizę parametrów wydajnościowych infrastruktury, usług i aplikacji biznesowych klienta. Typowe jej wykorzystanie obejmuje nadzór nad rozwiązaniami komunikacyjnymi (głos, video), sieciami LAN, WAN i WLAN, farmami serwerów i drukarek oraz infrastrukturą towarzyszącą (zasilanie, klimatyzacja, ppoż.). Do realizacji usługi wykorzystujemy zaawansowane oprogramowanie, pracujące w zabezpieczonym centrum przetwarzania danych. Usługa jest skalowalna, w założeniu przeznaczona dla średnich i dużych instytucji.

ELEMENTY USŁUGI

 • Monitorowanie sieci i dostępu do Internetu
 • Monitorowanie dostępności serwerów
 • Monitorowanie działania zdefiniowanych procesów
 • Informowanie klienta o zdarzeniach i reagowanie zgodnie z ustalonymi zasadami

KORZYŚCI

 • Uzyskanie dokładnego i prawdziwego obrazu stanu infrastruktury ICT wraz z identyfikacją jej mocnych i słabych stron
 • Ograniczenie przestojów i spowolnionej pracy sieci poprzez prewencyjne działania korygujące. Minimalizacja negatywnego wpływu usterek niewykrytych
 • Poprawa efektywności kosztowej dzięki bazowaniu na prawdziwych i mierzalnych danych podczas podejmowania decyzji inwestycyjnych
 • Redukcja kosztów sieci rozległych poprzez zakup pasma transmisyjnego adekwatnego do potrzeb firmy
 • Polepszenie organizacji i wykorzystania zasobów ICT, odciążenie specjalistów, szybka identyfikacja problemu i sugestia dalszych działań

Monitorowanie infrastruktury możliwe jest przez 24h/7dni w tygodniu.

>> SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

>> WIĘCEJ INFORMACJI

>> POBIERZ KATALOG USŁUG

InnMONITOR DC

Pozycja ta jest uzupełnieniem usługi InnMONITOR, przeznaczonym dla centrów danych (Data Center) i serwerowni. Jej celem jest utrzymanie właściwego nadzoru nad infrastrukturą serwerowni (zasilanie, klimatyzacja, systemy gaszenia itp.), co z kolei umożliwia zapewnienie właściwego poziomu dostępności dla systemów IT. Odpowiednie zarządzanie i analiza pozwalają na prognozowanie przyszłego wykorzystania zasobów i planowy rozwój kompletnego Data Center.

KORZYŚCI

 • Podniesienie bezpieczeństwa działania Data Center, dzięki stałemu nadzorowi elementów infrastruktury towarzyszącej
 • Zapewnienie systemom serwerowym i archiwizującym pracy w optymalnych warunkach klimatycznych
 • Obniżenie kosztów obsługi Data Center, dzięki wykorzystaniu synergii z usługą InnMONITOR

>> SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

>> WIĘCEJ INFORMACJI

>> POBIERZ KATALOG USŁUG

InnBACKUP

Usługa obejmuje tworzenie, przechowywanie i zarządzanie kopiami zapasowymi systemów ICT klienta. Jest ona jednym z podstawowych elementów strategii bezpieczeństwa informatycznego każdego przedsiębiorstwa, gdyż skuteczne chroni dane narażone na utratę podczas awarii urządzeń, błędu personelu lub zamierzonego ataku. W ramach usługi InnBACKUP obsługujemy technologie wielu producentów, a typowe wykorzystanie obejmuje tworzenie kopii zapasowych konfiguracji rozwiązań komunikacyjnych, sieci IP, farm serwerów i wszelkich zasobów aplikacyjnych.

ELEMENTY USŁUGI

 • Administrowanie systemem backupu
 • Administrowanie biblioteką taśmową lub/i innym sprzętem przeznaczonym do realizacji backupu
 • Realizacja ustalonych zasad polityki backupowej przez system backupu
 • Modyfikacja konfiguracji backupu zgodnie z zaleceniami klienta
 • Odzyskiwanie danych na zlecenie klienta
 • Monitorowanie działania systemu backupowego
 • Okresowa weryfikacja poprawności wykonania backupów
 • Doradztwo

KORZYŚCI

 • Zapewnienie profesjonalnej ochrony danych i informacji koniecznych do prawidłowego funkcjonowania firmy i zachowania ciągłości procesów biznesowych
 • Szybkie usuwanie usterek w systemach ICT, ograniczające ich wpływ na działanie firmy
 • Zwiększenie efektywności kosztowej i poprawa zarządzania zasobami firmy, eliminacja konieczności odtwarzania konfiguracji od podstaw
 • Dostęp do informacji historycznych obejmujących wymagany okres czasu

>> SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

>> WIĘCEJ INFORMACJI

>> POBIERZ KATALOG USŁUG